ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Sep 4, 2014

Prietenia - tema activităților desfășurate în cadrul Centrului pilor de consiliere și sprijin, în luna augustAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

În cadrul Centrului pilot de consiliere și sprijin pentru copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, în luna august 2014, copiii au desfășurat activități care au avut ca temă centrală „prietenia”.

 

Obiectivele generale ale activităților au vizat:

  • înțelegerea conceptului de prietenie;
  • formarea deprinderilor de interacțiune socială și a atitudinilor pozitive;
  • facilitarea integrării și reducerea riscului de excluziune;
  • implicarea activă și eficientă a copiilor în activități;
  • formarea și consolidarea deprinderilor de viață independentă;
  • fructificarea talentului personal și creșterea încrederii în propriile forțe.
 
Metodele și instrumentele folosite în cadrul activităților s-au bazat pe jocuri non-formale de exterior și interior.
 
 
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top