ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Dec 16, 2013

Secretariatul Tehnic Permanent - Regiunea Sud-Est



Despre Secretariatele Tehnice Permanente

Secretariatele Tehnice Permanente (STP) au rolul de a operationaliza Pactele teritoriale pentru ocupare si incluziune sociala.
 
Pactele Teritoriale pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala reprezinta rezultatul unor acorduri de parteneriat incheiate intre actori relevanti, la nivel regional pentru sectorul ocuparii si al incluziunii sociale si au ca principal rol sprijinirea promovarii politicilor regionale de ocupare si pun bazele unei structuri de parteneriate la nivel teritorial.
 
Pactul Teritorial pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala Regiunea Sud – Est este structura regionala cu rol decizional si strategic in procesul de implementare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 la nivel regional.
 
Pactul Regional pentru Ocuparea Fortei de Munca  si Incluziune Sociala reprezintă o iniţiativă a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, fiind o structură de parteneriat prezentă la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare a ţării.
 
Aceasta face parte din structurile identificate la nivel European pentru implementarea Strategiei Europene privind Ocuparea, urmărind implicarea actorilor locali în parteneriate pentru elaborarea unor proiecte care urmează a fi finanţate din fondurile structurale existente (cu precădere din Fondul Social European, prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane).
 
Pactul regional pentru ocupare si incluziune sociala reprezinta un model de coordonare necesar pentru construirea unei abordari pro-active si participative in vederea elaborarii si aplicarii politicilor, pentru utilizarea cat mai eficienta a instrumentelor financiare disponibile, respectiv a fondurilor structurale.
 
Abordarea inovativă pe care o propune Secretariatul Tehnic Permanent constă în promovarea concomitentă a ocupării şi incluziunii, pe două paliere de acţiune distincte:
 • Primul este palierul propriu fiecărui membru al Pactului sau partenerilor sociali ori societăţii civile, unde se urmăreşte dezvoltarea capacităţii interne a acestora, prin dezvoltarea resursei umane, participarea la parteneriate şi proiecte în domeniu, asigurarea sustenabilităţii acestora şi schimb de experienţă. 
 • Cel de-al doilea palier este cel regional, unde actorii relevanţi vor acţiona în parteneriat pentru combaterea discriminării şi a inegalităţilor pe piaţa muncii, precum şi pentru ocuparea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin dezvoltarea capacităţii lor de a elabora şi implementa politici de dezvoltare relevante la nivel regional.

 

 

Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala Regiunea Sud Est reprezinta structura organizatorica independenta ce are ca obiectiv general acordarea sprijinului pentru cresterea investitiei in capitalul uman in cadrul regiunii.
 
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, STP-SE promovează crearea unor reţele şi parteneriate viabile între actorii sociali importanţi din regiune, sprijinind în acest scop functionalitatea  Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială din Regiunea Sud Est şi a Parteneriatelor judeţene pentru Ocupare şi Incluziune Socială.
 
Prin realizarea de parteneriate eficiente STP SE intentioneaza sa asigure forta de munca cu un nivel de calificare ridicat, competitiva, dinamica si flexibila in vederea adaptarii la cerintele unei piete a muncii flexibile si incluzive.

Activitati ale STP SE

 • Sprijinirea Pactului Teritorial in actualizarea ”Planului Regional de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala”, document programatic de importanta regionala;
 • Sprijin in monitorizarea implementarii Planului de Actiune din cadrul documentului programatic PRAO 2009-2011;
 • Dezvoltarea de servicii pentru membrii Pactului Teritorial si ai Parteneriatelor Judetene, in gasirea celor mai bune strategii de dezvoltare regionala si locala si pentru consolidarea capacitatii de implementare a PRAO;
 • Asigurarea suportului logistic si organizarea intalnirilor de lucru ale Pactului Teritorial;
 • Informarea permanenta a membrilor Pactului cu privire la oportunitati de finantare;
 • Acordare de consultanta in scrierea de proiecte in vederea cresterii ratei absorbtiei fondurilor europene la nivel regional;
 • Organizare de training pentru membrii Pactului Teritorial pentru Ocuparea Fortei de munca si Incluziune Sociala si ai Parteneriatelor Judetene;
 • Realizarea de diagnoze regionale in vederea elaborarii de studii/cercetari/analize regionale privind ocuparea sau incluziunea sociala;
 • Sprijin in vederea implementarii si dezvoltarii programelor regionale;
 • Organizarea de actiuni permanente de informare si consultare a actorilor locali si regionali privind implementarea PRAO 2009 – 2011.
 • Actualizarea permanenta a paginii web a Pactului Teritorial (www.stpse.ro), cu informatii utile, de ultima ora si de maxim interes pentru actorii sociali din regiunea Sud – Est;
 • Facilitarea accesului direct la informatii detaliate cu privire la documentele interne ale Pactului Teritorial din Regiunea Sud – Est prin utilizarea sectiunii intranet a paginii web;
 • Promovarea inovarii si a transferului de cunostinte si abilitati, prin intarirea legaturii dintre mediul de afaceri si cel stiintific, tehnologic si de cercetare;

Back to Top