ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Dec 16, 2013

PSCR - "Dezvoltarea Resurselor Umane in Comunitati Rurale"Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila a implementat in parteneriat un proiect de tip strategic care a introdus pentru prima data in Romania, conceptul de Promovare a Sanatatii la Locul de Munca, asa cum este inteles la nivelul intreprinderilor din tarile Uniunii Europene si de catre Reteaua Europeana de Promovare a Sanatatii la Locul de Munca, in companiile romanesti din mediul rural.
Proiectul a fost realizat in zonele rurale din Romania, fiind desfasurat la nivelul a 19 comune din tara, reprezentand 19 judete din regiunile de dezvoltare: Centru, Sud-Muntenia si Sud-Est.  
Implementarea acestui proiect propune o abordare inovatoare a 3 concepte:
 • Dezvoltare Comunitara;
 • Promovare a Sanatatii la Locul de Munca;
 • Creare de Parteneriate pentru sanatate la nivel local.
Deasemenea implementarea acestui proiect a presupus infiintarea si dezvoltarea, in colaborare cu autoritatile locale, a unei retele de servicii si operatori de dezvoltare a resurselor umane in mediul rural, retea formata din 19 operatori care provin chiar din cele 19 comunitati rurale in care se implementeaza proiectul. Avantajul formarii si dezvoltarii unei astfel de retele este acela ca ea este sprijinita de operatorii locali – buni cunoscatori ai problemelor cu care se confrunta populatia din zonele rurale, in general si din comunitatile din care provin, in special. 
S-a avut in vedere astfel fructificarea potentialului operatorilor locali de a comunica si promova direct obiectivele si actiunile menite sa evalueze, formeze si sa orienteze forta de munca din mediul rural și impactul interventiilor lor asupra comunitatilor din care provin.

Obiectiv general 

Dezvoltarea sustenabila a resurselor umane din mediul rural, in vederea adaptarii la o piata a muncii dinamica, flexibila si inclusiva.

Obiective specifice

 • Cresterea nivelului de informare a managerilor si angajatilor din mediul rural in ceea ce priveste sanatatea si securitatea la locul de munca;
 • Imbunatatirea abilitatilor si competentelor managerilor si angajatilor din mediul rural in vederea asigurarii sustenabitatii pe termen lung a dezvoltarii resurselor umane in mediul rural;
 • Integrarea promovarii sanatatii si a promovarii sanatatii la locul de munca cu consilierea profesionala si consilierea pentru dezvoltare personala a managerilor si angajatilor din mediul rural.

Activitati

 • Realizarea unui studiu privind analiza nevoilor comunitatilor incluse in proiect cu privire la aspectele specifice care tin de resursele umane, posibilitatile acestora de a se integra pe piata muncii, precum si aspecte care tin de promovarea sanatatii la locul de munca (interviuri cu persoanele cheie ale autoritatii locale, organizarea unui Focus Grup per comuna, respectiv realizarea unui sondaj in cadrul a 100 de gospodarii din fiecare comuna).
 • Organizarea a 2 campanii de informare si comunicare privind aspectele care tin de adaptarea fortei de munca din mediul rural la o piata a muncii in continua schimbare si aspectele care tin de promovarea sanatatii la locul de munca, precum si stilul de viata sanatos (19 caravane locale cu peste 1000 de participanti, 19 Targuri de Sanatate rurale cu peste 2500 de participanti);
 • Organizarea cursurilor de perfectionare a managerilor de intreprinderi din mediul rural, care au inclus module privind promovarea sanatatii la locul de munca (19 Cursuri; 200 manageri din cele 19 comune);
 • Organizarea cursurilor de competente sociale si civice pentru angajati din mediul rural, care au inclus teme privind promovarea sanatatii la locul de munca si siguranta locurilor de munca (19 Cursuri; 294 angajati din cele 19 comune);
 • Organizarea de sesiuni de orientare si consiliere profesionala pentru someri, persoane in cautarea unui loc de munca si persoane ocupate in agricultura de subzistenta;
 • Organizarea unei vizte de studiu pentru 10 manageri si pentru 10 angajati din mediul rural.

Back to Top