ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Jan 15, 2014

Incluși în viitorAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, în calitate de partener al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila, implementează proiectul „Incluși în viitor”, POSDRU 117/6.2/G/124057.

 

„Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investește în oameni!”
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.2 „Îmbunătățirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”
Cerere de propuneri de proiecte nr. 117 „Îmbunătățirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii - Regiunea Sud Est”

 

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea accesului la educație și ocupare pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, în vederea reducerii riscurilor de excluziune socială, marginalizare, discriminare și sărăcie.

 

Activitățile proiectului

A1.Management

A2.Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru 140 persoane vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului) în vederea participării la programe de formare profesională

A3.Furnizarea programelor de formare profesionala pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri

A4.Campanii de informare și conștientizare adresate elevilor/studenților beneficiari de ajutor social/aflați în plasament familial/cu bursă socială

A5.Activități inovatoare și transnaționale pentru combaterea disfuncțiilor sociale specifice fenomenului de separare a copiilor de unul sau de ambii părinți, plecați la munca în străinătate

A6.Activități de informare, promovare și diseminare

A7.Audit

 

Rezultatele proiectului:

  • 140 persoane vulnerabile consiliate/orientate în vederea accesului pe piața muncii
  • 7 cursuri de calificare/recalificare de nivel I organizate pentru persoane vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului)
  • 140 persoane vulnerabile calificate/recalificate
  • 9 cursuri de perfecționare/specializare (2 cursuri de facilitator de dezvoltare comunitară, 3 cursuri de pedagog social, 3 cursuri de asistent maternal profesionist și 1 curs de specializare în terapii autism/Down) organizate
  • 170 persoane angajate în instituții publice care furnizează servicii sociale și de ocupare și angajați din administrația publică locală perfecționați/specializați
  • 2 campanii de informare și conștientizare organizate pentru elevi/studenți beneficiari de ajutor social/aflați în plasament familial/ cu bursă socială
  • 1 centru pilot de consiliere și sprijin pentru copii cu părinții plecați la muncă în străinătate înființat
  • 15 copii cu părinții plecați la muncă în străinătate antrenați în activități socio-educative
  • 300 de broșuri, 30 de afișe și 500 de pliante distribuite în vederea informării și promovării proiectului
  • 1 secțiune dedicată proiectului creată pe pagina de internet a celor doi parteneri.

 

Perioada de implementare

22 de luni (1 noiembrie 2013 - 31 august 2015)

 

Articole proiect

 

Proiectul ''Inclusi in viitor" reflectat in presa locala
Activitățile de informare, promovare și diseminare vizează asigurarea vizibilității și prezentării proiectului la nivelul comunității locale și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile...
 
Conferinta de incheiere a proiectului "Inclusi in viitor"
Activitățile de informare, promovare și diseminare vizează asigurarea vizibilității și prezentării proiectului la nivelul comunității locale și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile...
Calificarea profesională - o șansă în plus la angajare
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Participanții la cursurile de calificare au primit certificate de calificare și subvenții
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Cursurile de perfecționare organizate în cadrul proiectului se apropie de final
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
In luna august se va finaliza cursul de perfecționare pentru ocupația Facilitator de dezvoltare comunitară, seria aII-a
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Continuă pregătirea teoretică și practică a participanților de la cursul de calificare "Lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc"
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Elevii de la Liceul Pedagogic "D.P.Perpessicius"Brăila au beneficiat de servicii de consiliere și orientare-acces pe piața muncii
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Sesiuni de consiliere/orientare-acces pe piața muncii la Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Brăila
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Consiliere si orientare profesionala pentru elevii de la Grupul Școlar "'Gh. K. Constantinescu" Brăila
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Consiliere/orientare pentru elevi peste 16 anii de la Liceul Teoretic "C. Angelescu" Ianca
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Consiliere si orientare, grupa aXI-a
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Recrutam elevi peste 16 ani/studenti pentru servicii de consiliere/orientare - acces pe piata muncii
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
A fost demarat un nou curs de calificare pentru persoane apartinand grupurilor defavorizate
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Persoane dezavantajate calificate în ocupația lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Cursul de calificare pentru ocupația florar decorator, seria a III-a, a ajuns la final
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Participanții la cursurile de calificare au primit certificate de calificare și subvenții
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
A fost deschis cursul de perfecționare pentru ocupația asistent maternal, seria a III-a
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
A demarat cursul de perfecționare pentru ocupația pedagog social, seria a III-a
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Pedagogii sociali, seria aII-a au finalizat cursul de perfecționare
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
A demarat cursul de perfecționare pentru ocupația facilitator de dezvoltare comunitară, seria a II-a
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
A doua serie de asistenți maternali a finalizat cursul
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Consiliere și orientare pentru persoane cu dizabilități, grupa a X-a
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Anunț recrutare persoane cu dizabilități și persoane de etnie romă
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Primii absolvenți ai cursului de facilitator de dezvoltare comunitară au susținut examenul de absolvire
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Continuă pregatirea practică și teoretică a participanților la cursul de florar decorator, seria aIII-a
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
ANUNȚ - Organizăm cursuri de perfecționare - facilitator de dezvoltare comunitară
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
A început cursul de lucrator in estetica si igiena corpului omenesc, seria I
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Consiliere și orientare pentru persoane cu dizabilități, grupa a IX-a
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Persoane dezavantajate calificate în ocupatia lucrator finisor în construcții
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Cursuri de calificare pentru ocupația lucrător în estetica și igiena corpului omenesc
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
A început seria a III-a a cursului de florar decorator
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Cursuri de perfectionare pentru angajatii DGASPC Braila
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Consiliere și orientare pentru persoane cu dizabilități, grupa a VIII-a
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Curs de perfectionare pentru pedagogii sociali, angajati ai DGASPC Braila, seria a II-a,
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Cursul de calificare pentru ocupatia florar decorator, seria aII-a, a ajuns la final
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
A inceput seria a II-a a cursului de perfectionare pentru asistentii maternali ai DGASPC Braila
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Cursul de perfectionare pentru pedagogi sociali, seria I a ajuns la final
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
„Bunele maniere” a fost tema activitatilor desfasurate de copiii care frecventeaza Centrul pilot de consiliere si sprijin
Activități inovatoare și transnaționale pentru combaterea disfuncțiilor sociale specifice fenomenului de separare a copiilor de unul sau de ambii părinți, plecați la muncă în străinătate…
Recrutăm persoane cu dizabilități pentru participarea la cursuri de calificare
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Cursul de perfectionare pentru asistenti maternali, seria I, a ajuns la final
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Pregatirea practica a participantilor la cursul de florar decorator, seria aII-a
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Pregatirea practica a participantilor la cursul de lucrator finisor in constructii, seria aII-a
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Proiectul „Inclusi in viitor” reflectat in mass-media
Activitățile de informare, promovare și diseminare vizează asigurarea vizibilității și prezentării proiectului la nivelul comunității locale și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile...
E toamnă - tema activităților în cadrul centrului pilot de consiliere și sprijin, în luna octombrie
Activități inovatoare și transnaționale pentru combaterea disfuncțiilor sociale specifice fenomenului de separare a copiilor de unul sau de ambii părinți, plecați la muncă în străinătate…
Centrul de consiliere și sprijin pentru copiii cu parinții plecati la munca in strainatate
Activități inovatoare și transnaționale pentru combaterea disfuncțiilor sociale specifice fenomenului de separare a copiilor de unul sau de ambii părinți, plecați la muncă în străinătate…
Anunt demarare curs lucrator finisor in constructii, seria aII-a
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Prima serie de absolventi ai cursului de lucrator finisor in constructii au sustinut examenul de absolvire
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Înapoi la școală ! -tema activităților în cadrul centrului pilot de consiliere și sprijin, în luna septembrie
Activități inovatoare și transnaționale pentru combaterea disfuncțiilor sociale specifice fenomenului de separare a copiilor de unul sau de ambii părinți, plecați la muncă în străinătate…
Consiliere și orientare pentru persoane cu dizabilități grupa a VII-a
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Curs facilitator de dezvoltare comunitara, seria I
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Anunt demarare curs florar decorator, seria aII-a
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Primii absolvenți ai cursului de florar decorator pregățiți pentru piața muncii
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Prietenia - tema activităților desfășurate în cadrul Centrului pilor de consiliere și sprijin, în luna august
Activități inovatoare și transnaționale pentru combaterea disfuncțiilor sociale specifice fenomenului de separare a copiilor de unul sau de ambii părinți, plecați la muncă în străinătate…
Anunț recrutare facilitatori de dezvoltare comunitară
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Pregătirea practică în cadrul cursului de lucrator-finisor in constructii, seria I
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Pregătirea practică în cadrul cursului de florar decorator, seria I
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Consiliere și orientare pentru persoane cu dizabilități grupa a VI-a
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Cunoașterea, tema centrală a activităților lunii iulie în cadrul Centrului pilot de consiliere și sprijin
Activități inovatoare și transnaționale pentru combaterea disfuncțiilor sociale specifice fenomenului de separare a copiilor de unul sau de ambii părinți, plecați la muncă în străinătate…
Curs pedagog social, grupa I
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Curs asistent maternal, grupa I
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Consiliere și orientare pentru persoane de etnie roma grupa aIIa
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Centrul pilot de consiliere si sprijin
Activități inovatoare și transnaționale pentru combaterea disfuncțiilor sociale specifice fenomenului de separare a copiilor de unul sau de ambii părinți, plecați la muncă în străinătate…
Conferinta de lansare a proiectului „Inclusi in viitor”
Activitățile de informare, promovare și diseminare vizează asigurarea vizibilității și prezentării proiectului la nivelul comunității locale și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile...
Anunț recrutare persoane cu dizabilități în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU 117/6.2/G/124057
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Conferința de lansare a proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR”, POSDRU 117/6.2/G/124057
Activitățile de informare, promovare și diseminare vizează asigurarea vizibilității și prezentării proiectului la nivelul comunității locale și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile...
Curs lucrător-finisor în construcții, seria I
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Anunț prelungire activitate 4.3
Stimularea spiritului participativ prin organizarea de concursuri în cadrul campaniilor de informare și conștientizare...
Anunt demarare curs de calificare pentru ocupatia lucrător finisor în construcții
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Consiliere și orientare pentru persoane cu dizabilitati, grupa aIIa
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Câștigătorii concursului organizat în cadrul campaniei „Recreere și timp liber”
Stimularea spiritului participativ prin organizarea de concursuri în cadrul campaniilor de informare și conștientizare...
Câștigătorii concursului organizat în cadrul campaniei „Stil de viață sănătos”
Stimularea spiritului participativ prin organizarea de concursuri în cadrul campaniilor de informare și conștientizare...
Evaluarea lucrărilor înscrise în cadrul campaniilor de informare și conștientizare
Stimularea spiritului participativ prin organizarea de concursuri în cadrul campaniilor de informare și conștientizare...
Curs florar-decorator, seria I
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Anunț demarare curs de calificare pentru ocupația Florar decorator
Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...
Consiliere și orientare pentru persoane cu dizabilitati
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Campania „Recreere si timp liber” la Scoala „Aurel Vlaicu” Brăila
Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării modalitatilor de recreere si petrece a timpului liber...
Campania „Recreere si timp liber” la Scoala „Al.I.Cuza” Brăila
Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării modalitatilor de recreere si petrece a timpului liber...
 
Campania „Recreere si timp liber” la Scoala „Mihu Dragomir” Brăila
Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării modalitatilor de recreere si petrece a timpului liber...
Campania „Recreere si timp liber” la Scoala „Sfantul Andrei” Brăila
Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării modalitatilor de recreere si petrece a timpului liber...
Campania „Recreere si timp liber” la Scoala „Mihai Eminescu” Brăila
Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării modalitatilor de recreere si petrece a timpului liber...
Campania „Stil de viață sănătos” la Scoala „Fanus Neagu Brăila
Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării unui stil de viață sănătos...
Campania „Stil de viață sănătos” la Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila
Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării unui stil de viață sănătos...
Campania „Stil de viață sănătos” la Facultatea de Inginerie Brăila
Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării unui stil de viață sănătos...
Regulament concurs „Recreere și timp liber”
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecțiea Copilului Brăila și Asociația “Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila vă invită la concursul “ Recreere și timp liber”...
Consiliere și orientare pentru persoane de etnie romă
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Materiale informare/promovare campanii
Activitățile de informare, promovare și diseminare vizează asigurarea vizibilității și prezentării proiectului la nivelul comunității locale și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile...
Campania „Stil de viață sănătos” la CSEI Brăila
Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării unui stil de viață sănătos...
Campania „Stil de viață sănătos” la Scoala Kazantzakis Brăila
Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării unui stil de viață sănătos...
Campania „Stil de viață sănătos” la DGASPC Brăila
Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării unui stil de viață sănătos...
Regulament concurs „Stil de viață sănătos”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecțiea Copilului Brăila și Asociația “Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila vă invită la concursul “Stil de Viață Sănătos”...

Consiliere și orientare pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului
Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru persoane vulnerabile...
Materiale informare/promovare
Activitățile de informare, promovare și diseminare vizează asigurarea vizibilității și prezentării proiectului la nivelul comunității locale și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile...
Informare, promovare și diseminare

Activitățile de informare, promovare și diseminare vizează asigurarea vizibilității și prezentării proiectului la nivelul comunității locale și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile...

Activități inovatoare și transnaționale

Activități inovatoare și transnaționale pentru combaterea disfuncțiilor sociale specifice fenomenului de separare a copiilor de unul sau de ambii părinți, plecați la muncă în străinătate…

Programe de formare profesională

Furnizarea programelor de formare profesională pentru creșterea și dezvoltarea aptitudinilor și calificarilor membrilor grupului țintă prin organizarea de cursuri...

Campanii de informare și conștientizare

Campanii de informare și conștientizare adresate elevilor/studenților beneficiari de ajutor social/aflați în plasament familial/cu bursa socială...

 

 

Consiliere și orientare

Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere/orientare – acces pe piața muncii pentru 140 persoane vulnerabile în vederea participării la programe de formare profesională este o altă activitate planificată a proiectului...

 

Managementul proiectului
Managementul proiectului vizează gestionarea corectă a resurselor, consultarea tuturor actorilor implicați, comunicarea eficientă la nivelul echipei, realizarea achizițiilor, monitorizarea și raportarea periodică...
 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

 

Back to Top