ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Jan 7, 2015

Cursuri de perfectionare pentru angajatii DGASPC BrailaAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Asociația „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila desfășoară în cadrul proiectului „Incluși în viitor”, POSDRU 117/6.2/G/124057, cursuri de perfecționare pentru asistenți maternali, pedagogi sociali si facilitatori de dezvoltare comunitară. Cursurile de perfecționare se derulează pe o perioada de 2,5 luni (60 ore pregătire teoretică) și se desfășoară la sediul Asociației „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă Brăila”, Vila Lăcrămioara, Aleea Centrală, Stațiunea Lacu Sărat, Brăila.
 
La finalul cursurilor, absolvenții vor primi diplome acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 
 
În anul 2014, în cadrul proiectului, au fost organizate 2 cursuri de perfecționare, unul pentru ocupația asistent maternal și unul pentru ocupația pedagog social. În prezent, sunt in derulare alte 3 cursuri de perfecționare pentru ocupațiile: asistent maternal, pedagog social și facilitator de dezvoltare comunitară.
 
Cursurile sunt cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii. 
 
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top