ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Jan 14, 2015

A început seria a III-a a cursului de florar decoratorAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Asociația „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, în calitate de partener al DGASPC Brăila pentru implementarea proiectului „Incluși în viitor”, POSDRU/117/6.2/G/124057, vă aduce la cunoștință că în data de 13 ianuarie 2014, a demarat cursul de calificare, de nivel I, pentru ocupația Florar decorator, seria a III-a. Grupul țintă vizat este format din persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului.
 
Cursul are un număr de 120 ore pregătire teoretică (4 ore/zi) și 240 ore pregătire practică (4 ore/zi) și se derulează pe o perioadă de aproximativ 3 luni. Pregătirea teoretică și practică se desfășoară la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila.
 
La finalul cursului, absolvenții vor primi subvenții de participare și diplome acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 
 
Cursurile sunt cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii. 
 
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top