ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Jan 19, 2015

Cursuri de calificare pentru ocupația lucrător în estetica și igiena corpului omenescAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila în parteneriat cu  Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila organizează cursuri de calificare pentru persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă și tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU/117/6.2/G/124057. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.

În perioada februarie-august 2015, în cadrul proiectului „Incluși în viiitor”, vor fi organizate cursuri de calificare pentru ocupația lucrator în estetica și igiena corpului omenesc. Cursurile sunt gratuite iar la finalul acestora, participanții primesc subvenții și certificate de calificare recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

 Acte necesare la înscriere:

  • Carte de identitate (original+copie)
  • Certificat de naștere (original+copie)
  • Certificat de casatorie (dacă este cazul) în original și copie;
  • Ultimul act de studii (original+copie)
  • Documente care atestă apartenența la grupul țintă, dupa caz: certificatul de handicap în original și copie; hotărâre/sentință civilă de plasament.

Pentru informații suplimentare sau înscriere, vă rugăm să vă adresați Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila,strada Ghioceilor, nr. 8, Brăila, telefon 0239.677839/0339.401218, e-mail: dgaspcbr@braila.rdsnet.ro (persoana de contact Silvia Gheorghe) sauAsociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, Vila lăcrămioara, Aleea Centrală, stațiunea Lacu Sărat, Brăila, telefon 0239.652706/0239.652707, e-mail: cid.braila@yahoo.com (persoana de contact Adriana Marchidanu).

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top