ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Mar 11, 2015

Anunț recrutare persoane cu dizabilități și persoane de etnie romăAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila în parteneriat cu Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila recrutează persoane cu dizabilități și persoane de etnie romă, din județul Brăila, în vederea participării la cursul de calificare pentru ocupația lucrător în estetica și igiena corpului omenesc. Cursul este organizat în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU/117/6.2/G/124057, proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.

 

Cursul este gratuit, are o durată de 360 de ore iar la finalul acestuia participanții primesc subvenții și certificate de participare recunoscute de Ministerul Educației și Cercetăriii Științifice și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cursul se va desfasura in perioada mai-august 2015.

 

Acte necesare la înscriere:

  • Carte de identitate (original+copie),
  • Certificat de naștere (original+copie),
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie,
  • Ultimul act de studii (original+copie),
  • Documente care atestă apartenența la grupul țintă, după caz: certificatul de handicap în original și copie sau declarație pe propria răspundere că aparține etniei rome.

 

Pentru informații suplimentare sau înscriere, vă rugăm să vă adresați Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila,strada Ghioceilor, nr. 8, Brăila, telefon 0239.677839/0339.401218, e-mail: dgaspcbr@braila.rdsnet.ro (persoana de contact Silvia Gheorghe) sau Asociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, Vila lăcrămioara, Aleea Centrală, stațiunea Lacu Sărat, Brăila, telefon 0239.652706/0239.652707, e-mail: cid.braila@yahoo.com (persoana de contact Adriana Marchidanu).

 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top