ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Feb 17, 2014

Campanii de informare și conștientizareAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

 

Campaniile de informare și conștientizare adresate elevilor/studenților beneficiari de ajutor social/aflați în plasament familial/cu bursa socială se desfășoară în perioada 1 noiembrie 2013-30 iunie 2014 și sunt organizate în unitățile de învățământ din municipiul Brăila de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila și de Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, în cadrul proiectului „Incluși în viitor”, POSDRU 117/6.2/G/124057.
 
Activitatea constă în:
 • Organizarea si desfasurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenți în vederea promovării unui stil de viață sănătos, prevenirea riscurilor de îmbolnavire și derapaj social/disfuncții sociale (consumul de alcool, droguri etc.);
 • Organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și conștientizare pentru elevi/studenti privind modalități neadecvate de petrecere a timpului liber, în vederea îmbunatățirii abilităților de refuz, creșterii asertivității și a capacității de luare de decizii și de prevenire a părăsirii timpurii a școlii;
 • Stimularea spiritului participativ prin organizarea de concursuri în cadrul campaniilor.

 

Rezultatele planificate pentru această activitate sunt:

 • 2 campanii organizate și desfașurate în unități de învățământ;
 • 1 broșură realizată;
 • 300 broșuri tipărite și distribuite;
 • 2 afișe realizate;
 • 30 afișe tipărite și distribuite;
 • 160 elevi/studenți beneficiari de ajutor social/aflați în plasament familial/cu bursă socială informați și conștientizați;
 • 2 concursuri pe tematica campaniilor organizate;
 • 160 de premii acorde;
 • 160 elevi/studenți au dobândit nivel crescut de informare și conștientizare privind stilul de viață sănătos, prevenirea riscului de părăsire timpurie a școlii, combaterea disfuncțiilor sociale;
 • prevenirea debutului și reducerea consumului de droguri/etnobotanice la elevii/studețtii aflați la vârsta tranziției gimnaziu/liceu/facultate, vârste considerate „de risc” pentru consumul de droguri.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

 

Back to Top