Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Apr 20, 2015

Raportare privind locatiile activitatilor proiectului Edu CAT - mai 2015INVESTESTE IN OAMENI!

„Proiect cofinantat din FondulSocial European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

 

Conform Instructiunii AM POSDRU nr. 103/18.03.2015, Asociatia "Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila" Braila, in calitate de beneficiar al proiectului "Edu CAT-Calitate, Asistenta, Training in educatie" - POSDRU/154/1.1/G/141306, publica informatii actualizate privind activitatile relevante care se vor desfasura in luna mai 2015.

 

 

Anexa 8 mai 2015

 

Back to Top