ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Feb 19, 2014

Activități inovatoare și transnaționaleAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Activitățile inovatoare și transnaționale pentru combaterea disfuncțiilor sociale specifice fenomenului de separare a copiilor de unul sau de ambii părinți, plecați la muncă în străinătate, organizate în cadrul proiectului „Incluși în viitor”, POSDRU117/6.2/G/124057, se vor desfășura la sediul Asociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila dar și la Roma, în Italia, în perioada 1 mai 2014 - 31 august 2015.

 

Aceste activități vizează:

 • Înființarea unui Centrul pilot de consiliere și sprijin pentru copii cu părinții plecați la muncă și pentru membrii familiilor care au grija de acești copii;
 • Activități în scopul schimbării atitudinii sociale, a integrării și a reducerii riscului de excluziune pentru 15 copii provenind din familii ale căror mame sunt plecate în străinătate;
 • Activități de educație prin cultură, artă, sport cu scopul de a-și fructifica talentul personal și de a facilita incluziunea socială;
 • Acțiuni incluzive inovative pentru părinții plecați la muncă în străinătate. Mobilizarea actorilor relevanîi pentru diaspora (ambasade, consulate etc.), sub egida „All inclusive” in vederea conștientizării problemelor ce pot fi asociate cu absența părinților din viața copilului și repercusiunile abandonului asupra personalității acestuia.

 

Rezultatele anticipate ale  acestei activități sunt:

 • 1 centru pilot de consiliere și sprijin pentru copii cu părinții plecați la muncă în străinătate inființat;
 • 15 copii beneficiari de servicii de consiliere psihologica/psihoterapie individuală;
 • 15 copii antrenați în activități educative;
 • 15 activități socio-educative realizate în vederea schimbării atitudinii sociale, a integrării și a reducerii riscului de excluziune (ateliere de lucru, workshop-uri, vizite la muzee/teatru/film, excursii, participarea la cursuri etc.);
 • 1 campanie organizată și desfășurată în scopul conștientizării problemelor ce pot fi asociate cu absența părinților din viața copilului și repercusiunile abandonului asupra personalitaății acestuia;
 • crearea premiselor de reîntregire a familiilor dezorganizate;
 • creșterea capacității instituționale a solicitantului și a partenerului de a oferi servicii de consiliere psihologică și în carieră, diminuarea problemelor de natură emoţională, intelectuală, de comunicare, de comportament ale copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și identificarea unor soluţii rapide, prevenirea abandonului și instituționalizarea copilului, facilitarea autocunoașterii și dezvoltarea optimă a resurselor personale, managementul stărilor de criză familială. 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top