ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Apr 30, 2015

Participanții la cursurile de calificare au primit certificate de calificare și subvenții 

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

În data de 29 aprilie 2015, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila au fost înmânate certificatele de calificare participanților la cursurile de "Florar-decorator", seria aII-a și "Lucrător finisor în construcții", seria a II-a. Certificatele sunt acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Totodată absolvenții au primit și subvenții de participare la curs.
 
Cursurile de calificare au fost organizate în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU/117/6.2/G/124057, proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, de Asociația C.I.D.I.E.D.D. Brăila. La curs au participat tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție, persoane cu dizabilități și persoane de etnie romă, din județul Brăila.
 
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top