ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

May 9, 2015

Persoane dezavantajate calificate în ocupația lucrător pentru estetica și igiena corpului omenescAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

În data de 30 aprilie 2015, la sediul Colegiului Național „Ana Aslan” Braila s-a desfășurat examenul de absolvire a cursului de calificare de nivel I pentru ocupația lucrator pentru estetica și igiena corpului omenesc. La acest curs au participat persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului. În urma absolvirii cursului, participanții primesc diplome recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și subvenții.
 
Cursul s-a desfășurat în perioada 4 februarie-29 aprilie 2015 și a fost organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în parteneriat cu Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU/117/6.2/G/124057. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
 
În perioada mai-august 2015, în cadrul aceluiași proiect, va fi organizat cursul de calificare de nivel I pentru aceeași ocupație, seria aII-a. La acest curs pot participa doar persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă sau tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului. Cursurile sunt gratuite iar la finalul acestora persoanele care obțin diploma de calificare primesc subvenții.
 
Acte necesare pentru înscrierea la curs sunt următoarele:carte de identitate (copie); certificat de naștere (copie); certificat de căsătorie (copie) (dacă este cazul - numai pentru doamnele/domnii care și-au schimbat numele în urma căsătoriei);ultimul act de studii (original+copie)(se accepta: diploma 12 clase, diploma 8 clase, foaie matricola, diploma bacalaureat, adeverința de studii de la unitatea școlară etc.);documente care atestă apartenența la grupul țintă, după caz: certificatul de handicap în original și copie sau declarație pe propria răspundere că aparține etniei rome.
 
Pentru informații suplimentare sau înscriere, vă recomandăm să vă adresați Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila,strada Ghioceilor, nr. 8, Brăila, telefon 0239.677839/0339.401218, e-mail: dgaspcbr@braila.rdsnet.ro (persoana de contact Silvia Gheorghe) sauAsociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, Vila lăcrămioara, Aleea Centrală, stațiunea Lacu Sărat, Brăila, telefon 0239.652706/0239.652707, e-mail: cid.braila@yahoo.com (persoana de contact Adriana Marchidanu).
 
 
   
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top