ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

May 6, 2015

Cursul de calificare pentru ocupația florar decorator, seria a III-a, a ajuns la finalAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Miercuri, 15 aprilie 2015,, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului s-a desfășurat examenul de absolvire a cursului de calificare de nivel I pentru ocupația florar decorator, seria aIII-a. La acest curs au participat persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului. În urma absolvirii cursului participanții primesc diplome recunoscute de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
 
Cursul s-a desfășurat în perioada ianuarie-aprilie 2015 și a fost organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în parteneriat cu Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila  în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU/117/6.2/G/124057. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
 
În perioada ianuarie-august 2015, în cadrul aceluiași proiect, vor mai fi organizate și alte cursuri de calificare de nivel I pentru următoarele ocupații: florar decorator și lucrator în estetica și igiena corpului omenesc. La aceste cursuri pot participa doar persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă sau tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului. Cursurile sunt gratuite iar la finalul acestora persoanele care obțin diploma de calificare primesc subvenții.
 
 
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top