ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

May 25, 2015

A fost demarat un nou curs de calificare pentru persoane apartinand grupurilor defavorizateAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Asociația „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, în calitate de partener al DGASPC Brăila pentru implementarea proiectului „Incluși în viitor”, POSDRU/117/6.2/G/124057, vă aduce la cunoștință că în data de 22 mai 2015, a demarat cursul de calificare, de nivel I, pentru ocupația Lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc, seria aII-a. Grupul țintă este format din persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului.
 
Cursul se derulează pe o perioadă de aproximativ 3 luni și are un număr de 120 ore pregătire teoretică (4 ore/zi) și 240 ore pregătire practică (4 ore/zi). Pregătirea teoretică și practică se desfășoară la sediul Colegiului Național „Ana Aslan” Brăila.
 
La finalul cursului, absolvenții vor primi subvenții de participare și diplome acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 
 
Cursurile sunt cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii. 
                                                                                                      
 
       

 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top