Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jul 30, 2015

ANUNT ATRIBUIRE – „Servicii complete de cazare, masa si transport”INVESTESTE IN OAMENI!

„Proiect cofinantat din FondulSocial European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

 

ANUNT ATRIBUIRE –

 „Servicii complete de cazare, masa si transport”

 

 

  1. DATE ACHIZITOR
 
Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar in cadrul proiectului “EDU-CAT-Calitate, Asistenta, Training in educatie”, POSDRU/154/1.1/G/141306, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”“, Domeniul Major de interventie 1.1.: „Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate”.
 
  1. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
 
„Servicii complete de cazare, masa si transport” in cadrul proiectului “EDU-CAT-Calitate, Asistenta, Training in educatie”
 
Durata contractului: 16  luni.
 
Descrierea obiectului contractului:
Prestarea de servicii complete de cazare, masa si transport pentru elevii castigatori desemanti, conform metodologiei de evaluare dintre participantii la atelierele nonformale derulate in cadrul proiectului “EDU-CAT-Calitate, Asistenta, Training in educatie”, sub forma unei excursii oferita ca premiu pentru rezultatele obtinute de elevi in cadrul activitatilor derulate si pentru aprofundarea cunostintelor dobandite, pe parcursul a 3 zile (2 nopti), pentru un numar de 20 de persoane, in locatia – Piatra Neamt, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
 
Sursa de finanţare: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi finantat din bugetul Asociatiei CIDIEDD Braila.
 
Procedura aplicata: achizitie directă
 
Data publicarii anuntului de participare: 16.07.2015
 
  1. ATRIBUIREA
 
Numarul ofertelor primite: 1
 
Oferta declarata castigatoare  conform proces verbal de evaluare a ofertelor nr 528/ EDUCAT/ 27.07.2015, pentru „Servicii complete de cazare, masa si transport”:
 
SC Discover Media SRL.
Valoarea contractului : 9.960 lei
 

Back to Top