ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Jun 17, 2015

Consiliere si orientare profesionala pentru elevii de la Grupul Școlar "'Gh. K. Constantinescu" BrăilaAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.
 
 
În zilele de 5.06.2015 si 10.06.2015, Asociația „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, în calitate de partener al DGASPC Brăila pentru implementarea proiectului „Incluși în viitor” POSDRU/117/6.2/G/124057, a organizat la  Grupul Școlar  "'Gh. K. Constantinescu" Brăila activități de consiliere/orientare - acces pe piața muncii pentru elevii peste 16 ani, în scopul dezvoltării stimei de sine, creșterii încrederii în propriile puteri de a depăși problemele curente, îmbunătățirii accesului și participării acestora pe piața muncii.
 
Sesiunea de consiliere/orientare profesională a constat în parcurgerea următoarelor etape:
  • autocunoașterea,
  • explorarea profesiiilor,
  • luarea deciziei privind o anumită profesie,
  • căutarea/obținerea unui loc de muncă.
 
În cadrul ședințelor de consiliere/orientare profesională au fost aplicate, analizate si interpretate în vederea oferirii de feedback personalizat  elevilor, o serie de instrumente de consiliere adaptate etapelor menționate dar și nevoilor grupului țintă.
 
Responsabilul cu informarea și promovarea proiectului a diseminat participanților informații despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului atinse până la sfârșitul lunii iunie 2015.
 
 
 
 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top