ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Jul 27, 2015

Cursurile de perfecționare organizate în cadrul proiectului se apropie de finalAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

În perioada aprilie - iulie 2015, la sediul Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, s-au desfășurat cursurile de perfecționare pentru ocupația "Asistent maternal" și  "Pedagog social", seria aIII-a. La acest curs au participat asistenții sociali și pedagogii sociali, angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila.
 
Cursurile au fost organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în parteneriat cu Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila  în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU/117/6.2/G/124057. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
 
După finalizarea cursului și susținerea examenului de absolvire, participantii vor primi diplome acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 
 
 

 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top