ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Aug 11, 2015

Calificarea profesională - o șansă în plus la angajareAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila în parteneriat cu Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila a organizat în perioada noiembrie 2013 - august 2015, cursuri de calificare pentru persoane cu dizabilități, tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului și persoane de etnie romă, contribuind astfel la facilitarea accesului la educație și la angajare pentru grupul țintă. Ocupațiile pentru care s-au organizat cursuri de calificare de nivel I au fost următoarele: florar decorator; lucrător finisor în construcții, lucrător în estetica și igiena corpului omenesc.
 
Totodată instituțiile partenere au derulat și cursuri de perfecționare pentru angajații din instituțiile publice/private care furnizează servicii sociale și pentru personalul din administrația publică locală din mediul rural, în vederea dezvoltării și diversificarii serviciilor sociale specializate. Cursurile de perfecționare au vizat următoarele ocupații: asistent maternal, pedagog social, facilitator de dezvoltare comunitară și pedagog de recuperare.
 
În cadrul cursurilor, participanții au beneficiat de informații complete și complexe, de materiale suport asigurate de cele două instituții partenere, care le-au asigurat dobândirea de noi competențe ce vor putea fi fructificate la locul de muncă actual sau la un nou loc de muncă. La finalul cursurilor, participanții au primit certificate de calificare acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
           
Cursurile au fost organizate în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU/117/6.2/G/124057, proiectul fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, domeniul  major de intervenție 6.2 - Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
 
 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.          

Back to Top