ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Aug 24, 2015

Conferinta de incheiere a proiectului "Inclusi in viitor"Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila în parteneriat cu Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila a organizat conferința de incheiere a proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR”, POSDRU/117/6.2/G/124057. Conferința de încheiere a proiectului a avut loc miercuri, 19 august 2015, cu începere de la ora 10.30, la sediul Asociației C.I.D.I.E.D.D. Brăila, Vila Lăcrămioara, Aleea Centrală, stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila.  
               
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
 
Proiectul a demarat la 01.11.2013, iar pe durata celor 22 de luni de implementare acesta și-a atins indicatorii și obiectivul pentru care a fost realizat și anume facilitarea accesului la educație și ocupare pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului), în vederea reducerii riscurilor de excluziune socială, marginalizare, discriminare și sărăcie.
 
Detalii cu privire la implementarea proiectului și organizarea Conferinței de închidere a proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR”, POSDRU/117/6.2/G/124057 se pot obține de la doamna Atena AVRAM, manager proiect  (Șef Serviciu D.G.A.S.P.C. Brăila), date de contact (telefon: 0239677839 sau  e-mail: dgaspcbraila@gmail.com).
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top