ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Nov 16, 2015

CENTRULUI EDUCATIONAL COMUNITAR VIZIRU 
 
Primaria comunei Viziru, judetul Braila, in parteneriat cu Asociatia Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila, implementeaza proiectul “CENTRULUI EDUCATIONAL COMUNITAR VIZIRU", numar contract de finantare 232/14.11.2014/ SEE. Proiectul beneficiaza si de sprijinul membrilor Grupului de Initiativa Locala „AVEN AMENTZA” Viziru.
 
Proiectul este finantat in Apelul LOCAL din cadrul programului R010, „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European(SEE) 2009-2014.
 
 
Obiectivul principal al proiectului vizeaza o abordare integrată, facilitând concomitent accesul și participarea copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, precum și a familiilor acestora la: educaţie, asistență medicală primară, hrană, instruire, la activități extra-curriculare/de petrecere a timpului liber, creşterea nivelului de pregătire pentru şcoală, îmbunătățirea frecvenței școlare, diminuarea riscului de abandon şcolar, înţelegerea de către părinţi a necesităţii educaţiei pentru viitorul copiilor lor și a importanței menținerii stării de sănătate precum și creșterea gradului de instruire a personalului care lucrează/furnizează servicii copiilor în situații de risc, inclusiv de etnie romă și a tinerilor în situații de risc pentru îmbunătățirea și dobandirea de noi abilități și competențe necesare, în contextul actual, pe piața muncii.
 
Finantarea nerambursare de care beneficiaza proiectul este in valoare de 703.273,00 lei, perioada de implementare a proiectului este de 18 luni (noiembrie 2014-aprilie 2016), care va determina rezultate pozitive asupra întregi comunități.
Centrul Educațional Comunitar Viziru funcționeaza în cladirea C1-Sala de festivități, situată în comuna Viziru, judetul Braila, pe strada Brăilei, nr. 124. Clădirea aflata în proprietatea Consiliului Local Viziru.
 

GRUPUL TINTA

 • 75 copii aflați  în situații de risc, cu vârsta între 3-15 ani,
 • 20 de tineri aflați în situații de risc instruiți în utilizarea calculatorului
 • 10 părinţi (inclusiv părinţi adoptivi sau de substituţie-care au copii în plasament) şi tutori sau alţi membri ai familiilor copiilor /tinerilor care fac parte din grupurile ţintă principale
 • 10 personal/profesionişti/voluntari care lucrează cu/furnizează servicii pentru copii şi tineri care fac parte din grupurile ţintă principale
 • 200 alţi membri ai comunităţii din care fac parte grupul/grupurile ţintă;

 

REZULTATELE PROIECTULUI

 • 75 copii aflați  în situații de risc, cu vârsta între 3-15 ani, beneficiază direct de servicii  integrate (educație, asistență medicală primara, hrană și activități extra-curriculare/de petrecere a timpului liber) în cadrul Centrului
 • 20 de tineri aflați în situații de risc instruiți în utilizarea calculatorului;
 • un Centru Educațional Comunitar înființat;
 • creşterea interesului a 75 de copii faţă de educaţia formală, non-formală, informală și incluzivă;
 • 200 membri ai comunității vor beneficia de informații cu privire la educație, sănătate și protecția mediului;
 • 3 măsuri destinate grupurilor vulnerabile implementate
 • 10 profesioniști care furnizează servicii copiilor şi/sau tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile instruiți in metode de educatie nonformala
 • 10 părinţi/ voluntari participanți la activitățile organizate și derulate de centru 
 • 5 instrumente de promovare/informare proiect realizate/ afișate/distribuite 

ACTIVITATILE PROIECTULUI

 • 1.Activități pregătitoare implementării
 • 2.Management de proiect
 • 3.Derulare achiziții
 • 4.Amenajare spaţiu
 • 5.Promovarea, publicitate și vizibilitatea proiectului
 • 6.Inființare și organizare servicii în cadrul Centrului Educațional Comunitar
 • 7.Furnizare servicii de educație „școală după școală”
 • 8.Furnizare servicii de asistență medicală primară
 • 9.Furnizare hrană
 • 10.Activități extra-curriculare/de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri aflați în situații de risc
 • 11.Campanie de informare pentru conștientizarea nevoii de educație
 • 12.Campanie de educație sanitară și ecologică
 • 13.Curs de instruire în metode de educație non-formală pentru personalul care lucrează/furnizeză servicii copiilor în situații de risc, inclusiv copii de etnie romă 
 • 14.Curs de instruire în utilizarea calculatorului pentru tineri în situații de risc și copii din centru
 • 15.Raportare

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014; Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor;

 
 
 
 
Conferinta de incheiere a proiectului "CENTRUL EDUCATIONAL COMUNITAR" VIZIRU

Luni, 08.08.2016, începând cu orele 10, în sediul Centrului Educational Comunitar Viziru, Localitatea Viziru, Judetul Braila, a avut loc Conferința de incheiere a proiectului “CENTRULUI EDUCATIONAL COMUNITAR VIZIRU", numar contract de finantare 232/14.11.2014/ SEE.

PROJECT PRESENTATION
The " Community Educational Center Viziru " is a complex project that will produce positive results on the entire community. 
Târg de educație sanitară și ecologică în satul Viziru
Târg de educație sanitară și ecologică în satul Viziru in cadrul „Campaniei de educatie sanitara si ecologica”.
Concurs cu tema „Educație sanitară și ecologică”
Componentă a campaniei constă în organizarea unui concurs cu tema „Educație sanitară și ecologică”
Campanie de educatie sanitara si ecologica

In perioada Martie-Aprilie 2016, se va desfasura „Campanie de educatie sanitara si ecologica”. 

Activitati în cadrul Centrului Educational Comunitar Viziru

Activitati în cadrul Centrului Educational Comunitar Viziru ce vor fi derulate pe perioada de implementare a proiectului.

Campaniei de informare pentru conștientizarea nevoii de educație

In data de, 29.01.2016, incepand cu orele 12.30, în sediul Centrului Educational Comunitar Viziru, Localitatea Viziru, Judetul Braila, va avea loc ultima intalnire cu persoanele vizate in grupul tinta in cadrul Campaniei de informare pentru conștientizarea nevoii de educație.

Campaniei de informare pentru conștientizarea nevoii de educație

In data de, 22.01.2016, incepand cu orele 12.30, în sediul Centrului Educational Comunitar Viziru, Localitatea Viziru, Judetul Braila, va avea loc a doua intalnire cu persoanele vizate in grupul tinta in cadrul Campaniei de informare pentru conștientizarea nevoii de educație.

Campaniei de informare pentru conștientizarea nevoii de educație

In data de, 20.01.2016, incepand cu orele 12.30, în sediul Centrului Educational Comunitar Viziru, Localitatea Viziru, Judetul Braila, va avea loc deschiderea Campaniei de informare pentru conștientizarea nevoii de educație.

Inchidere curs de instruire

In data de, 22.12.2015, în sediul Centrului Educational Comunitar Viziru, Localitatea Viziru, Judetul Braila, va avea loc inchiderea cursului de instruire în metode de educație non-formală pentru personalul care lucrează/furnizeză servicii copiilor în situații de risc, inclusiv copii de etnie romă in cadrul proiectului.

Deschire curs de instruire

In data de, 16.12.2015, incepand cu orele 12.30, în sediul Centrului Educational Comunitar Viziru, Localitatea Viziru, Judetul Braila, va avea loc deschiderea cursului de instruire în metode de educație non-formală pentru personalul care lucrează/furnizeză servicii copiilor în situații de risc, inclusiv copii de etnie romă in cadrul proiectului.

Comunicat de presa CONFERINTA DE LANSARE PROIECT
Luni, 16.11.2015, începând cu orele 11, în sediul Centrului Educational Comunitar Viziru, Localitatea Viziru, Judetul Braila, ....

Back to Top