ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Sep 13, 2016

Centrul Comunitar Educational Sutesti 
Primaria comunei Sutesti, judetul Braila, in parteneriat cu Asociatia "Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila" Braila, implementeaza proiectul “CENTRUL COMUNITAR EDUCATIONAL SUTESTI", numar contract de finantare 32L/02.12.2014/SEE. 
 
Proiectul este finantat in Apelul LOCAL din cadrul programului R010, „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014. 
 
Obiectivul principal al proiectului vizeaza o abordare integrată, facilitând concomitent accesul și participarea copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, precum și a familiilor acestora la: educaţie, asistență medicală primară, hrană, instruire, la activități extra-curriculare/de petrecere a timpului liber, creşterea nivelului de pregătire pentru şcoală, îmbunătățirea frecvenței școlare, diminuarea riscului de abandon şcolar, înţelegerea de către părinţi a necesităţii educaţiei pentru viitorul copiilor lor și a importanței menținerii stării de sănătate precum și creșterea gradului de instruire a personalului care lucrează/furnizează servicii copiilor în situații de risc, inclusiv de etnie romă și a tinerilor în situații de risc pentru îmbunătățirea și dobandirea de noi abilități și competențe necesare, în contextul actual, pe piața muncii.
 
Finantarea nerambursabila de care beneficiaza proiectul este in valoare de 759.549,04 lei, perioada de implementare a proiectului este de 26 luni (decembrie 2014 - ianuarie 2017), care va determina rezultate pozitive asupra întregi comunități.
 
Centrul Educațional Comunitar Sutesti este situat pe Strada Ramnicu Sarat nr. 2, in sat Sutesti, comuna Sutesti, judetul Braila.
 

GRUPUL TINTA

 • 60 copii aflați în situații de risc, cu vârsta între 3-15 ani
 • 30 de tineri, cu varsta intre 16-29 ani, aflați în situații de risc, instruiți în utilizarea calculatorului
 • 10 părinţi (inclusiv părinţi adoptivi sau de substituţie-care au copii în plasament) şi tutori sau alţi membri ai familiilor copiilor /tinerilor care fac parte din grupurile ţintă principale
 • 10 personal/profesionişti/voluntari care lucrează cu/furnizează servicii pentru copii şi tineri care fac parte din grupurile ţintă principale
 • 200 alţi membri ai comunităţii din care fac parte grupul/grupurile ţintă;

 

REZULTATELE PROIECTULUI

 • 60 de copii aflați  în situații de risc, cu vârsta între 3-15 ani, beneficiază direct de servicii integrate (educație, asistență medicală primara și activități extra-curriculare/de petrecere a timpului liber) în cadrul Centrului
 • 30 de tineri, cu varsta intre 16-29 ani, aflați în situații de risc, instruiți în utilizarea calculatorului;
 • un Centru Comunitar Educational înființat;
 • creşterea interesului a 60 de copii faţă de educaţia formală, non-formală, informală și incluzivă;
 • 200 membri ai comunității vor beneficia de informații cu privire la educație, sănătate și protecția mediului;
 • 10 profesioniști care furnizează servicii copiilor şi/sau tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile instruiți in metode de educatie nonformala
 • 10 părinţi participanți la activitățile organizate și derulate de Centru
 • 1 roll-up,1 casetă luminoasă, 500 pliante A4, 50 afișe A3, realizate/afișate/distribuite în cadrul proiectului

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI

 • 1.Activități pregătitoare implementării
 • 2.Management de proiect
 • 3.Derulare achiziții
 • 4.Amenajare spaţiu
 • 5.Publicitatea și vizibilitatea proiectului
 • 6.Inființare și organizare servicii în cadrul Centrului Comunitar Educational
 • 7.Furnizare servicii de educație „școală după școală”
 • 8.Furnizare servicii de educatie sanitara
 • 9.Activități extra-curriculare/de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri aflați în situații de risc
 • 10.Campanie de informare pentru conștientizarea nevoii de educație
 • 11.Campanie de educație sanitară și ecologică
 • 12.Curs de instruire în metode de educație non-formală pentru personalul care lucrează/furnizeză servicii copiilor în situații de risc, inclusiv copii de etnie romă 
 • 13.Curs de instruire în utilizarea calculatorului pentru tineri în situații de risc și copii din centru
 • 14,Organizare festival al romilor
 • 15.Audit
 • 16.Raportare

 

CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI „Centrul Comunitar Educațional Șuțești”
Luni, 30.01.2017, începând cu orele 10:00, în sediul Centrului Comunitar Educațional Șuțești...
CAMPANIE DE INFORMARE PENTRU CONSTIENTIZAREA NEVOII DE EDUCATIE
In cadrul proiectului „Centrul Comunitar Educational Sutesti” a fost inclusa o campanie de informare pentru constientizarea...
CAMPANIE DE EDUCATIE SANITARA SI ECOLOGICA
In cadrul proiectului „Centrul Comunitar Educational Sutesti” a fost inclusa o campanie de educatie ecologica...
Castigatorii Festivalului "Unitate in diversitate la Sutesti"
In data de 6 decembrie 2016, Primaria comunei Sutesti, in parteneriat cu Asociatia "Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila" Braila...
Prelungire perioada de inscriere la Festivalul-concurs "Unitate in diversitate la Sutesti"
Avand in vedere situatia inscrierilor (disponibila pentru descarcare mai jos) la data de 29.11.2016, anuntam prelungirea perioadei...
Festival - concurs "Unitate in diversitate la Sutesti"
In data de 6 decembrie 2016, Primaria comunei Sutesti, in parteneriat cu Asociatia "Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila" Braila, organizeaza...
Conferinta de lansare a proiectului "Centrul Comunitar Educational Sutesti"
Luni, 31.10.2016, începând cu orele 11:00, în sediul Centrului Comunitar Educațional Șuțești, Strada Râmnicu Sărat nr. 2, sat Șuțești, comuna Șuțești, Județul Brăila...
Incheiere curs de educatie non-formala
Primaria comunei Sutesti, judetul Braila, in parteneriat cu Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila...
Deschidere curs de educatie non-formala
Primaria comunei Sutesti, judetul Braila, in parteneriat cu Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila...
PROJECT PRESENTATION
The project consits of improving access for children and youngsters at-risk, especially gypsy, and their family to formal and non-formal education...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI,
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org şi www.granturi-corai.ro.

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014.

Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului.

 

Back to Top