Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Oct 24, 2016

Incheiere curs de educatie non-formala 
 
Primaria comunei Sutesti, judetul Braila, in parteneriat cu Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, implementeaza proiectul “CENTRUL COMUNITAR EDUCATIONAL SUTESTI", numar contract de finantare 32L/02.12.2014/SEE.
 
Proiectul este finantat prin Apelul LOCAL din cadrul programului R010 „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014.
 
In data de, 22.10.2016, în sediul Centrului Comunitar Educational Sutesti, localitatea Sutesti, judetul Braila, va avea loc inchiderea cursului de instruire în metode de educație non-formală pentru personalul care lucrează/furnizeză servicii copiilor în situații de risc, inclusiv copii de etnie romă in cadrul proiectului.
 
In cadrul cursului organizat, participantii si-au insusit metode de educație non-formale care pot fi aplicate copiilor în situații de risc, inclusiv copii de etnie romă. Metodele de educație vor ajuta persoanele participante să construiască și să desfășoare, ulterior, activități extracurriculare care vor contribui la dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor. Design-ul cursului și  instrumentele de lucru livrate in perioada 17.10.2016-21.10.2016, au raspuns cerintelor si asteptarilor persoanelor care lucrează cu/furnizează servicii pentru copii şi tineri care fac parte din grupurile ţintă principale. O dovada a faptului ca acest curs a prezentat o importanta deosebita pentru grupul tinta vizat este faptul ca s-au inscris 13 cursanti, indicatorul stabilit prin proiect fiind depasit.
 
Detalii suplimentare cu privire la implementarea proiectului se pot obtine de la domnul Ceama Constantin, coordonator proiect din partea Primariei comunei Sutesti, date de contact: tel:0239/667811 sau e-mail: sutesti11@yahoo.com.
 
 

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI,
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org şi www.granturi-corai.ro.

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014.

Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului.

 
 

Back to Top