Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Feb 15, 2018

START ANTREPRENORIAL 
 
AI O IDEE DE AFACERE ȘI VREI SĂ O PUI ÎN PRACTICĂ?
 
NOI TE SPRIJINIM CU 178.000 LEI NERAMBURSABILI! (aprox. 40.000 EURO)
 
 
Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, împreună cu Uniunea Națională a Tuturor Studenților din România (UNSR) și Asociația pentru sprijin în dezvoltarea economiei sociale-incluziune, responsabilitate, cooperatistă, antreprenoriat social (IRCAS), implementează proiectul „START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în Regiunea de Sud-Est a României prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol”, contract nr. POCU/82/3/7/104450, cod SMIS 2014+: 104450.
 
Finanțatorul proiectului
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.
 
Perioada de implementare
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, între 15 ianuarie 2018 – 14 ianuarie 2021.
 
Bugetul proiectului
Valoarea totală a proiectului este 11.848.785,19 lei, din care 10.071.467,41 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, iar 1.777.317,78 lei reprezintă cofinanțarea de la bugetul național.
 
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea derulării de activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi și intreprinderi mici și mijlocii inovatoare, prin subvenționarea a 40 de întreprinderi cu profil non-agricol din zona urbană și prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 400 de persoane care doresc să demareze o activitate pe cont propriu din regiunea de Sud-Est a României.
 
Obiective specifice
  • OS1: Derularea de programe și servicii de mentorat și consiliere în vederea încurajării și promovării antreprenoriatului în rândul grupului țintă vizat de proiect prin derularea programului de formare a competențelor antreprenoriale pentru 400 de persoane și asigură premisele necesare sustenabilității celor 40 de întreprinderi finanțate;
  • OS2: Încurajarea antreprenoriatului prin organizarea unui concurs de idei de afaceri organizat în regiunile vizate și subvenționarea a 40 de întreprinderi;
  • OS3: Sprijinirea unei dezvoltări economice durabile și sustenabile prin înființarea a 40 de întreprinderi finanțate din fonduri FSE și crearea a minimum 80 de noi locuri de muncă;
  • OS4: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate prin intermediul celor 40 de afaceri înființate.

 

Grupul țintă

  • persoane cu vârsta între 18 și 25 de ani care sunt studenți/masteranzi sau au un loc de muncă sau sunt freelanceri/au PFA sau sunt șomeri (persoane care nu fac parte din categoria NEETS);
  • persoane de peste 25 de ani;
  • antreprenori care au deja afaceri, cu condiția ca aceștia să dețină o participație mai mică de 50% la alte firme.

 

Rezultate

  • sesiuni de formare antreprenorială pentru 400 de persoane (șomeri, persoane inactive, angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă);
  • 40 de afaceri finanțate în regiunea de Sud-Est;
  • 80 de noi locuri de muncă create prin intermediul celor 40 de afaceri.

 

Persoanele interesate sunt invitate să se înscrie la următoarele date de contact:

 

Vila Lăcrămioara, Aleea Centrală, Stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila

Telefon/Fax: 0239.652.706 / 0239.652.707

E-mail: cid.braila@yahoo.com

Facebook - @Startafaceriitale

Persoane de contact: Carmen Drăgan / Gina Orzan

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Se caută profil de antrenprenor! 1.500.000 de euro sunt în joc pentru 40 de afaceri!

Back to Top