Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Apr 13, 2018

Conferinta de lansare a proiectului 

Conferința de lansare a proiectului
 „START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în Regiunea de Sud-Est a României prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol”
 

 

Joi, 12 Aprilie, ora 11:00, a avut loc conferința de lansare a proiectului „START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în Regiunea de Sud-Est a României prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol”, contract nr. POCU/82/3/7/104450, cod SMIS 2014+:104450, implementat de Uniunea Națională a Tuturor Studenților din România (UNSR) în parteneriat cu Asociația pentru sprijin în dezvoltarea economiei sociale-incluziune, responsabilitate, cooperatistă, antreprenoriat social (IRCAS) și cu Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila (C.I.D.I.E.D.D. Brăila).

 

Evenimentul a avut loc la sediul Asociației "Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă" Brăila, din comuna Chiscani, cartier Stațiunea Lacu Sărat, Aleea Centrală, Vila Lăcrămioara.

 

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are ca obiectiv sprijinirea derulării de activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi și intreprinderi mici și mijlocii inovatoare, prin subvenționarea a 40 de întreprinderi cu profil non-agricol din zona urbană și prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 400 de persoane care doresc să demareze o activitate pe cont propriu din regiunea de Sud-Est a României.

 

Se pot înscrie în cursa pentru obținerea finanțării persoanele cu domiciliul în regiunea Sud-Est care doresc să inițieze o activitate independentă și au următorul statut pe piața muncii:

  • Șomer înregistrat – indemnizat
  • Șomer înregistrat – neindemnizat
  • Angajat
  • Lucrător pe cont propriu (PFA)
  • Student
  • Masterand/Doctorand
  • Alte categorii de persoane care nu contravin ghidului solicitantului și cererii de finanțare (ex. persoane cu dizabilități, persoane beneficiare de VMG etc.)

 

Cele mai bune 40 de planuri de afaceri vor primi finanțare de câte 178.000 lei, astfel: o tranşă iniţială (75%) şi o tranşă reprezentând diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul face dovada că a realizat în termen de 12 luni venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranşei iniţiale.

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în Regiunea de Sud-Est a României prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol”, puteţi contacta echipa proiectului:

  • Facebook - @Startafaceriitale
  • e-mail: startafaceriitale@gmail.com / cid.braila@yahoo.com
 

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top