Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Aug 23, 2018

Istorii de succes/ Inovare 

 
 Istorii de succes/ Inovare
 
 
 

Drumurile bătătorite nu duc spre succes.

 

 

In ultimele decenii, companiile preocupate de succes din toate domeniile de activitate şi-au orientat eforturile spre gestionarea resurselor şi eliminarea risipei. Sistemele de management al calităţii, standardele ISO 9000, filosofia Kaizen şi metodele de îmbunătăţire graduală (“pas cu pas”) sunt ingredientele managementului modern utilizate de numeroase firme pentru satisfacerea mai bună a cerinţelor şi obţinerea de avantaje concurenţiale. Şi totuşi, o astfel de orientare nu asigură atingerea unor performanţe înalte şi succesul durabil. “Îmbunătăţirile continue care apar în cursa pentru perfecţionare sunt admirabile ... până la un punct”, afirmă Tom Peters (2010, p.55). Singurul avantaj competitiv durabil provine din depăşirea competiţiei prin inovare. Exemplele de mai jos sunt sugestive privind rolul determinant al inovării în atingerea succesului.

 

IBM Company

IBM (International Business Machines) este o corporaţie americană cu sediul la New York, cu filiale în numeroase ţări de pe glob. IBM şi-a aniversat centenarul în iunie 2011. Pe parcursul celor 100 de ani de existenţă, a evoluat de la o companie mică care producea balanţe, ceasuri şi maşini de calculat, la o companie integrată la nivel global, cu peste 400.000 de angajaţi şi o strategie de afaceri solidă.

 

Centenarul marchează faptul că întreaga istorie a companiei este o continuă inovare. “Inovaţia care contează – pentru companie şi pentru lumea întreagă” este una dintre valorile companiei IBM. Stau mărturie nenumăratele invenţii şi inovaţii recunoscute la nivel mondial şi răsplătite, printre altele, cu Premiul Nobel. Astfel: în 1948, IBM lansează sseC (selective sequence electronic Calculator) – primul calculator capabil să modifice un program stocat; în 1957 are loc lansarea limbajului de programare Fortran, cu aplicaţie în domeniul ştiinţei şi cercetării; în 1970 apar bazele de date relaţionale; în 1987, IBM primeşte Premiul Nobel pentru superconductivitatea la temperaturiînalte; în 2013, IBM ocupă prima poziţie în clasamentul celor mai inovative companii, al 21-lea an consecutiv, cu aproape 7.000 de brevete înregistrate.

 

Compania s-a făcut cunoscută prin poziţia sa de lider în domeniul producţiei de calculatoare între anii 1950 şi 1980 (prin sisteme de calculatoare precum IBM 1490 și IBM 7000, precum şi prin inventarea discului dur) şi prin dezvoltarea în 1981 a microcalculatorului IBM PC (strămoşul calculatoarelor personale de astăzi, bazat pe arhitectura Intel x86). De-a lungul anilor ’80, IBM a participat, alături de diverse alte companii, la dezvoltarea de software pentru arhitectura PC, printre care MS-DOS şi OS/2 împreună cu compania Microsoft.

 

De asemenea, este unul din lideri în fabricarea microchipurilor. Unul dintre factorii care explică succesul remarcabil al firmei este schimbarea continuă a mixului de afaceri spre o valoare mai mare, spre tehnologii mai profitabile şi oportunităţi de piaţă. Astfel, în anul 2005 firma IBM şi-a vândut divizia de calculatoare personale constructorului chinez Lenovo, care a anunţat că va continua şi comercializarea de calculatoare IBM sub propriul nume. Compania IBM continuă să se axeze pe piaţa supercalculatoarelor, serverelor şi sistemelor integrate pentru afaceri medii şi mari, contribuind şi la dezvoltarea sistemului de operare Linux. Schimbările din ultimii ani marchează deplasarea accentului de la hardware, la software şi servicii, după cum rezultă din evoluţia structurii cifrei de afaceri: 35% hardware, 38% servicii, 27% software – în anul 2000, respectiv 14%, 41%, 45% - în 2012.

 

În prezent, IBM se implică activ în dezvoltarea tehnologiilor cloud, prin cele două produse tip platformă generală pentru cloud privat şi public, IBM smartCloud enterprise (sCe) şi IBM smartCloud enterprise +(sCe +). Ele acoperă, în principal, servicii cloud tip platformă sau hardware-ca-serviciu (Paas), software-ca-serviciu (saas) şi infrastructura-ca-serviciu (iaas).

 

 Pentru a accelera adoptarea tehnologiilor cloud, IBM a achiziţionat de curând SoftLayer, extinzând portofoliul său de servicii cloud. La cele prezentate mai sus, se poate adăuga că IBM este lider în transformare: compania se reinventează continuu, prin intermediul unui leadership puternic, prin instruire în management şi dezvoltare globală. (Sursa: http://topwines.ro/istoria-ibm-este-o-continua-inovare/ accesat la data de 1.05.2015).

 

DELL

Company Dell Company este una dintre firmele tinere din domeniul comerţului cu calculatoare, cu o dinamică remarcabilă: a apărut în 1984, ajungând numărul 1 în lume după volumul vânzărilor, în 2001. Piaţa computerelor se referă la laptop-uri, desktop-uri şi servere; la toate aceste produse, Dell Corporation a reuşit într-o perioadă de numai 5 ani (1996 – 2001) să devină lider pe piaţă, cu o cotă de 24,9%, devansându-şi competitorii. Creşterea vânzărilor companiei Dell, în perioada mai sus amintită, a fost de 750%, faţă de 30% - la Compaq şi 1,2% la IBM. În 2013, Dell ocupa poziţia 51 în topul Fortune 500, fiind a treia companie, ca mărime, pe piaţa computerelor. Succesul înregistrat de compania Dell Computer se explică prin modul în care a realizat comunicarea organizaţională: la Dell, comunicarea se face în timp real, prin internet, fiind integrate într-o comunitate funcţională toate părţile interesate.

 

Modelul de afaceri include vânzarea directă prin internet, asigurând rezolvarea rapidă a cererilor clienţilor. Comunicarea este continuă, 24 ore/ zi, 7 zile pe săptămână, clienţilor fiindu-le oferite şi instrucţiuni pentru rezolvarea rapidă a unor eventuale probleme. Comunicarea prin internet se face pe întreg lanţul valorii, cu furnizorii, cu angajaţii, cu managerii. Astfel, comunicarea în timp real este utilizată pentru comanda componentelor de la furnizori, pentru fabricaţie, coordonarea asamblării şi distribuţia produselor. Toate activităţile sunt monitorizate, transmiţându-se imediat feedback-ul către furnizori, angajaţi şi manageri. De asemenea, se realizează workshop-uri şi instruiri on-line cu toate părţile interesate, pentru îmbunătăţirea performanţelor. Nu în ultimul rând, trebuie amintit sistemul de răspuns rapid la îmbunătăţirea continuă a activităţilor organizaţiei, a productivităţii, calităţii şi termenelor, cu cel puţin 20% anual.

 

Până în anul 2007, DELL a comercializat calculatoare realizate pe baza comenzilor primite electronic de la clienţi. După 2008, în urma analizei segmentelor de piaţă ale industriei IT, a trecut la strategii de diversificare, oferta firmei incluzând pe lângă hardware, servicii IT, cu accent pe cloud computing. În prezent, mare parte din profitul Dell vine în continuare din vânzările de PC-uri și laptop-uri, o altă parte din servere şi dispozitive de stocare, iar o altă parte din servicii IT şi software (circa 30%). Această nouă direcţie de dezvoltare a companiei Dell presupune regândirea modelului de afaceri, restructurarea companiei şi achiziţia de noi companii. (Sursa: http://www.dell.com/; http://www.referenceforbusiness.com/ accesate la data de 1.11. 2015).

 

Cele două companii prezentate mai sus au ca element comun amploarea şi ritmul mare al schimbărilor realizate de-a lungul existenţei lor. Succesul acestora nu este conjunctural, ci are la bază efortul continuu de transformare a mixului de afaceri spre o valoare mai mare, spre tehnologii mai profitabile şi oportunităţi de piaţă.

 

Dar nu numai companiile mari, ci şi IMM-urile se confruntă tot mai mult cu problema inovării în contextul actual, caracterizat prin competiţie acerbă, informatizare şi globalizare. Pentru orice organizaţie, inovarea este o condiţie “sine qua non” de existenţă.

 

Studiile referitoare la inovare scot în evidenţă necesitatea accelerării ritmului de schimbare şi modalităţile de îmbunătăţire a eficacităţii şi eficienţei proceselor de inovare. Dificultăţile în gestionarea inovării la nivelul firmelor sunt cauzate, printre altele, de neînțelegerea inovării şi lipsa unei metodologii de conducere bazată pe instrumente de planificare şi măsurare adecvate.

 

Sursa: http://www.unitbv.ro

 

Expert antreprenoriat:

Sandu Sorin

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top