ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

May 16, 2014

Anunț demarare curs de calificare pentru ocupația Florar decoratorAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Asociația „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, în calitate de partener al DGASPC Brăila pentru implementarea proiectului „Incluși în viitor”, POSDRU/117/6.2/G/124057, vă aduce la cunoștință că, începând cu data de 26 mai 2014, demarează Cursurile de calificare/recalificare nivel I, pentru prima grupă (20 participanți) în ocupația Florar decoratorGrupul țintă vizat este format din persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului.
 
Vor fi organizate pentru ocupația Florar decorator un număr de 3 cursuri pentru 60 de participanți astfel: fiecare curs cuprinde un număr de 120 ore pregătire teoretică (4 ore/zi) și 240 ore pregătire practică (4 ore/zi) derulându-se pe o perioadă de 4,5 luni. Pregătirea teoretică se va desfășura la sediul Asociației „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă Brăila”, Vila Lăcrămioara, Aleea Centrală, Stațiunea Lacu Sărat, Brăila iar pregătirea teoretică la Serviciul de Utilitate Publică Seroplant Brăila – Sera Lacu Sărat.
 
Acte necesare la înscriere:
  • Carte Identitate  (copie xerox)
  • Certificat de naștere (copie xerox)
  • Certificat de căsătorie (copie xerox) (dacă este cazul - numai pentru doamnele/domnii care și-au schimbat numele în urma căsătoriei)
  • Ultimul act de studii (original+copie) (minim 8/10 clase – învățământ obligatoriu) Se accepta: diploma 12 clase, diploma 8 clase, foaie matricola, diploma bacalaureat, adeverința de studii de la unitatea școlară etc.
  • Actul din care să rezulte starea sănătății beneficiarului și faptul că acesta este apt să urmeze cursul de calificare.
    * pentru persoanele care și-au schimbat numele în urma divorțului sau a altor motive se solicită documente justificative, în cazul în care numele din actele de înscriere nu coincid!
 
Menționăm că în perioada mai 2014 – august 2015, Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, organizează cursuri de calificare/recalificare (3 cursuri pentru ocupația florar decorator, 2 cursuri pentru ocupația lucrător finisor în construcții și 2 cursuri pentru ocupația lucrator în estetica și igiena corpului omenesc) pentru persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecția copilului. Persoanele interesate să participe la aceste cursuri se pot înscrie pe e-mail-ul Asociatiei CIDIEDD Braăila - cid.braila@infocid.ro sau la telefon/fax 0239.652706/0239.652707 (persoana de contact Florența Țandără).
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top