Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 12, 2018

ROLURILE ŞI IMPORTANŢA ÎNTREPRINZĂTORILOR 

ROLURILE ŞI IMPORTANŢA ÎNTREPRINZĂTORILOR

 

 

O imagine mai cuprinzătoare şi mai realistă asupra a ceea ce este un întreprinzător şi asupra poziţiei şi influenţei sale în economie şi societate se obţine punctând principalele roluri pe care le realizează.

 

Întreprinzătorul este un inventator, deoarece generează, singur şi cu alte persoane, produse şi servicii noi şi modernizate, concepe şi modernizează tehnologii, modalităţi de comercializare a produselor, abordări manageriale etc. Concomitent, întreprinzătorul este investitor, întru-cât în crearea şi dezvoltarea afacerii foloseşte banii proprii şi ai altor persoane sau organizaţii, asumându-şi riscul de a-i pierde parţial sau integral. Rezultatul investiţiilor intră total sau cel puţin parţial în proprietatea întreprinzătorului, care trebuie să o gestioneze şi să le protejeze, îndeplinind deci şi rolul de proprietar.

 

Întreprinzătorul este şi managerul afacerii. Funcţionarea afacerii şi obţinerea de performanţă sunt rezultatul deciziilor şi actiunilor de previziune, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare pe care le exercită întreprinzătorul. Foarte adesea, întreprinzătorul realizează efectiv munca de execuţie de produse sau de furnizare a serviciilor prin care se derulează afacerea, adică este şi executant o parte mai mare sau mai mică a zilei de muncă. Îndeplinirea fiecăruia dintre cele cinci roluri presupune calităţi, cunoştinte, deprinderi şi abilităţi oarecum diferite. Posedarea acestora - cel puţin la un nivel minim - este obligatorie pentru ca întreprinzătorul să fie eficace şi să obţină profit.

 

Prin rolurile exercitate, întreprinzătorii au o influenţă majoră asupra celorlalte persoane din jurul lor, asupra comunităţii în care se află afacerea. Relaţiile dintre întreprinzător şi comunitatea în care se află sunt deosebit de importante pentru ambele părţi. Resursele pe care le utilizează întreprinzătorul, începând cu resursa umană (angajaţii), căile de transport, de comunicaţii, inclusive serviciile publice de apă, telefon, energie sunt furnizate de şi prin comunitatea locală.  În afara comunităţii locale, afacerea nu poate funcţiona. În acelaăi timp însă, afacerile întreprinzătorilor au şi o influenţă vitală asupra comunităţii, prin locurile de muncă oferite, impozitele şi taxele locale, produsele şi serviciile comercializate etc. Cu cât într-o comunitate sunt mai mulţi întreprinzători şi mai multe afaceri, cu atât şi standardul de viaţă al locuitorilor şi nivelul de dezvoltare economică şi socială sunt mai ridicate.

 

Modalităţile de influenţă a întreprinzătorilor asupra economiei şi societăţii sunt următoarele:

- au iniţiativa creării de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) care reprezintă  cele mai dinamice şi mai numeroase componente ale sistemului economic în orice ţară;

- sunt cei care, de regulă, transformă o parte din IMM în firme mari şi puternice, denumite sugestiv de către specialiştii nord-americani „gazele” ale economiei;

- exercită direct şi indirect un rol major în remodelarea mediului economic, imprimându-i un caracter antreprenorial din ce în ce mai important, în condiţiile accelerării vitezei schimbărilor economice;

- constituie componenta principală a clasei de mijloc, ce asigură stabilitatea economică şi socială a oricărei ţări. Această concluzie rezultă şi dacă comparăm SUA, care au cea mai numeroasă şi mai puternică clasă de mijloc din lume, cu ţările latino-americane. unde clasa de mijloc este foarte redusă, iar fenomenele de instabilitate şi crizele economice şi sociale sunt frecvente;

- contribuie, în mare măsură, la dezvoltarea economiei de piaţă.

 

Se poate deci afirma cu toată convingerea că întreprinzătorul este un pilon al economiei de piaţă, determinându-i, în mare măsură, nivelul de dezvoltare şi performanţele. Ceilalţi piloni sau actori principali ai economiei de piaţă sunt managerii profesionişti, bancherii, investitorii de risc şi brokerii. împreună cu întreprinzătorii, ei alcătuiesc vectorul uman de forţă care face ca într-o ţară să existe o economie performantă. De aceea, întreprinzătorii trebuie trataţi ca o resursă naţională de valoare inestimabilă, ce trebuie încurajată şi a cărei capacitate trebuie să fie folosită, la un nivel cât mai înalt, în vederea ridicării performanţelor economiei naţionale şi standardului de viaţă al populaţiei.

 

(Hawken P. – Cum să dezvolţi o afacere, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1995)

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top