Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 12, 2018

FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI: FACTORI MACROECONOMICI 

 

FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI: FACTORI MACROECONOMICI

 

 

Succesul sau eşecul în afaceri se poate datora unei mari diversităţi de factori. În acest capitol sunt sintetizaţi cei mai relevanţi factori de natură macro şi microeconomică ce pot influenţa dezvoltarea antreprenoriatului.

 

Multă lume consideră că este prea mare riscul implicării în afaceri. Alţii sunt încântaţi de avantajele potenţiale pe care le pot obţine şi nu mai iau în considerare cauzele potenţiale ale eşecului în afaceri. Ori, decizia de intrare în afaceri trebuie luată cu înţelegerea deplină a riscurilor implicate şi a modului în care aceste riscuri pot fi evitate sau diminuate.

 

În afaceri, concurenţa este mare şi rata eşecului firmelor noi şi a celor mici este destul de ridicată. Cunoaşterea factorilor care au dus la succesul sau eşecul acestor firme poate fi un important pas făcut de întreprinzător pentru evitarea  eşecului în afaceri.

 

Factorii care influenţează dezvoltarea antreprenoriatului sunt atât de natură macroeconomică cât şi  microeconomică.

 

Factori macroeconomici

 

Dezvoltarea sau inhibarea antreprenoriatului se poate datora unor factori macroeconomici, obiectivi, asupra cărora întreprinzătorul nu poate acţiona. Aceştia sunt:

 

a. Evoluţia generală a economiei. Fiecare economie are faze de creştere şi de declin. În fazele de creştere afacerile prosperă şi se dezvoltă. În fazele de recesiune îndeosebi firmele noi şi cele mici sunt puternic afectate, deoarece sunt mult mai sensibile la aceste fluctuaţii ale economiei.

 

b. Inflaţia. Într-o economie cu o inflaţie scăzută afacerile prosperă, rata profitului fiind frecvent peste cea a inflaţiei. În economiile inflaţioniste, inflaţia produce serioase probleme în lumea afacerilor. Creşterea costurilor materiale şi a celor cu forţa de muncă măresc sensibil cerinţele de capital circulant. Dacă perioada inflaţionistă persistă, unele firme pur şi simplu nu mai pot face faţă acestui fenomen, datorită concurenţei şi a controlului foarte redus asupra preţurilor.

 

c. Rata dobânzii. Dacă rata dobânzii este scăzută, împrumuturile se acordă în condiţii avantajoase pentru întreprinzător. Când rata dobânzii este foarte ridicată, firmele care apelează la împrumuturi financiare sunt foarte vulnerabile. Rata înaltă a dobânzii afectează îndeosebi numerarul, ceea ce pentru multe firme poate însemna eşecul. Unul dintre motive este că firmele noi se confruntă cu problema expansiunii, în condiţiile în care nu au capital suficient. Ratele crescânde ale dobânzii tind de asemenea să reducă activul net, dacă împrumuturile au o pondere ridicată.

De asemenea, rata ridicată a dobânzii stimulează mai degrabă economisirea, prin depunerea banilor la bănci şi nu implicarea în afaceri, întrucât puţine sunt domeniile în care se poate obţine o rată a profitului mai ridicată decât rata dobânzii.

 

d. Accesul la capital. Existenţa unor programe de finanţare a afacerilor facilitează dezvoltarea antreprenoriatului. Totuşi, întreprinzătorul are dificultăţi în a accede la capital, în special în fazele de început ale afacerii.  De cele mai multe ori băncile preferă să acorde împrumuturi firmelor mari, stabile, întreprinzătorul trebuind astfel să se bazeze în mare măsură pe resursele interne ale firmei. În plus, firmele mici, prin natura lor, nu pot avea acces la surse externe de capital, cum ar fi emisiunea de acţiuni sau obligaţiuni. De asemenea, inflaţia reduce tendinţa de economisire şi în acest fel fondurile disponibile pentru afaceri se diminuează şi ele.

 

e. Reglementările guvernamentale. Reglementările guvernamentale au un impact deosebit asupra dezvoltării antreprenoriatului. Multe din reglementările guvernamentale diminuează însă şansa de supravieţuire în afaceri. Impactul acestor reglementări este cu mult mai mare asupra firmelor noi şi a celor mici.

 

(Nicolescu Ov., Nicolescu L. – Economia, firma şi managementul bazate pe cunoştinţe, Editura Economică, Bucureşti, 2005)

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top