Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Oct 11, 2018

COSTURI 

 

COSTURI

 

Cheltuieli: orice sumă de bani cheltuită pentru derularea activităţii organizaţiei pe parcursul unei perioade contabile şi care se înregistrează în evidenţa contabilă a acelei perioade.
 
Costuri de producţie generale – costurile indirecte necesare producţiei care includ, de obicei, cheltuieli cu materialele şi forţa de muncă ce nu sunt repartizate asupra unui singur produs sau serviciu creat şi cheltuielile indirecte ocazionate de funcţionarea fabricii şi a celorlalte facilităţi ale companiei.
 
Costuri directe – costuri care pot fi identificate ca fiind legate în mod direct de fabricarea unui produs (serviciu sau orice alt gen de activitate a unei organizaţii). În mod obişnuit, acestea includ costul materiilor prime şi al materialelor încorporate, cheltuieli directe cu forţa de muncă şi alte cheltuieli de producţie specifice, care participă direct şi uneori integral la obţinerea produsului finit.
 
Costuri indirecte – cheltuieli care nu pot fi repartizate (atribuite) în mod direct asupra unei unităţi de produs, serviciu, activitate a organizaţiei. Acestea includ, de obicei, costul proprietăţii, cheltuielile administrative generale şi cheltuielile de desfacere. Se mai numesc cheltuieli generale ale organizaţiei sau costuri de regie (indirecte).
 
Costuri fixe – costuri care nu variază odată cu volumul activităţii (deci, chiar dacă vânzările se dublează, o serie de costuri general – administrative rămân neschimbate şi sunt considerate fixe).
 
Costuri fixe directe – sunt acele consturi fixe generale care pot fi repartizare în mod unic asupra unui segment identificabil (produs, grup de produse, serviciu, piaţă etc.) al activităţii organizaţiei.
 
Costuri fixe generale (common fixed costs) – acele costuri fixe care privesc întreaga activitate a organizaţiei sau operaţiunile unora dintre segmentele acesteia (produse, grupe de produse, pieţe, servicii etc.) care deci nu pot fi repartizate în mod unic, direct, asupra unui anumit segment. (de ex. amortizarea clădirilor administraţiei).
 
Costuri semi-variabile – costuri care includ atât elemente de cost fix, cât şi de cost variabil, de exemplu cheltuieli care variază în funcţie de volumul activităţii, dar nu direct proporţional. De exemplu, o notă de plată pentru telefon va fi mai mare într-un trimestru când când s-au dat mai multe telefoane, dar nu se va dubla dacă numărul telefoanelor date se dublează, în timp ce elementul de cost „chirie” rămâne neschimbat.
 
Costuri variabile – cheltuielile care variază proporţional cu volumul activităţii (sau cu volumul vânzărilor se dublează, şi vor fi deci considerate costuri variabile. Se mai numesc costuri marginale.
 
Cheltuieli directe – materii prime, salarii directe (personalul direct productiv) inclusiv CAS, pensie, şomaj)
  
Cheltuieli indirecte
– chirii, utilităţi (căldură, gaz, apă, curent, gunoi)
– amortizări
– cheltuieli de întreţinere şi funcţionare utilaje şi aparate
– salarii indirecte (personalul tehnic, economic, administrativ)
– cheltuieli cu automobile
– reclamă, protocol, cheltuieli de deplasare, reprezentare
– consumabile, telefon, poştă
– consultanţi (financiar, contabilitate, fiscalitate, tehnic, marketing)
– dobânzi
 
 
(Curs Antreprenoriat și tehnici decizionale în afaceri internationale, Carmen Nastase, Univ. Suceava 2011-2012)
 
 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top