Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Oct 29, 2018

PROFIT SI PIERDERI 

 

 

PROFIT SI PIERDERI

 

 

Contul de profit si pierderi (Profit and loss account) – o situaţie centralizatoare a tranzacţiilor realizate de către o organizaţie în decursul unei perioade de timp definite (de obicei un an), care ilustrează veniturile create, costurile aferente, profitul sau pierderea rezultată. Poate, de asemenea să indice impozitul aplicat profitului brut, dividendele şi rezervele.

 

Marja brută comercială – (gross profit margin) – diferenţa dintre preţul de vânzare al bunurilor/serviciilor şi costul de obţinere a lor (se mai numeşte marja profitului brut) (diferenţa dintre încasările totale şi costul produselor vândute, înainte de deducerea costurilor de regie (indirecte)

 

Profit din exploatare – Operating profit

Profitul care rezultă după deducerea tuturor cheltuielilor operaţionale (mai puţin cele de capital) din valoarea vânzărilor. Se poate deduce şi prin adăugarea dobânzii de capital la profitul net raportat. Se numeşte şi profit din activitatea principală. Profitul înainte de impozitare – profitul realizat de organizaţie, după ce toate cheltuielile au fost acoperite din veniturile obţinute, dar înainte de a fi înregistrate impozitul datorat, dividendele şi rezervele.

 

Contul de profit şi pierderi – este o situaţie centralizatoare a tranzacţiilor realizate de către o organizaţie în decursul unei perioade de timp definite (de obicei un an), care ilustrează veniturile create, costurile aferente, profitul sau pierderea rezultată. Poate să indice impozitul aplicat profitului, dividendele şi rezervele. Contul de profit şi pierdere se bazează pe regula înregistrării tuturor veniturilor şi cheltuielilor efectuate sau care urmează să fie efectuate în perioada la care se referă situaţia contabilă respectivă.

 

Contul de profit şi pierdere ţine seama se mişcările viitoare ale numerarului; astfel, contul trebuie să arate veniturile care au fost înregistrate, chiar dacă nu au fost încasate şi cheltuielile înrgistrate, chiar dacă facturile nu sunt încă plătite. La fel ca în cazul bilanţului contabil, formatele pentru declaraţia de profit pot să difere de la o organizaţie la alta şi de la un sector la altul. Totuşi, majoritatea respectă principiul general de a începe lista articolelor înregistrate cu venitul şi sursele acestuia, urmate de costurile acumulate în generarea acestui venit. Ţineţi minte că această declaraţie înregistrează valorile intrărilor aferente procesului de transformare din anul precedent.

 

Ca atare, de mult ori are prea puţină utilitate practică pentru managerii din organizaţie, cu excepţia cazului în care se întocmesc variante mai recente destinate contabilităţii manageriale, în cadrul perioadelor contabile formale. Totuşi, ea reprezintă adesea o sursă primară de informaţii referitoare la performanţă, pentru proprietari, acţionari şi alte persoane interesate în performanţa financiară a companiei.

 
 
(Curs Antreprenoriat și tehnici decizionale în afaceri internationale, Carmen Nastase, Univ. Suceava 2011-2012)
 
 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top