Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Dec 10, 2018

ANTREPRENORIATUL MODERN 

 

 ANTREPRENORIATUL MODERN

 

Antreprenoriatul modern orientat către inovare presupune conştientizarea nevoilor şi recunoasterea oportunitătilor, managementul inovării, adoptarea TIC, orientarea afacerilor către comerţ electronic. Parte a unei bogate literaturi, un studiu OCDE (OCDE, 2003) arată că “activitatea antreprenorială contribuie extensiv la inovare şi adoptarea noilor tehnologii şi, în ultimă instanţă la creşterea productivităţii. Noile tehnologii sunt de multe ori mai eficient implementate prin crearea de noi întreprinderi şi restructurarea celor existente, ambii factori fiind puternic dependenţi de mediul antreprenorial”. Acesta la rândul său necesită abordări moderne de gestiune a afacerilor, implicând:
  • conştientizarea nevoii de şi a utilităţii inovării. Deşi pentru moment în România există alţi factori care pot avea un impact pozitiv asupra creşterii companiilor, această situaţie se va schimba în curând. Liberalizarea comercială va continua să actualizeze preferinţele de consum pe piaţa internă iar veniturile mai ridicate vor elibera resurse pentru dezvoltarea unor gusturi mai sofisticate. Deficitul comercial în creştere în 2003 argumentează în  favoarea aceste ipoteze. După integrarea în  UE şi adoptarea EURO, politica valutară nu va mai putea susţine exportatorii locali. Cu exporturile de joasă tehnologie, companiile româneşti se vor confrunta cu competiţia acerbă a ţărilor emergente ca urmare a costurilor reduse practicate de acestea, ca şi cu riscul delocalizării ISD-urilor existente. Sub presiunea competitivităţii interne şi externe, companiile româneşti vor fi obligate să adopte strategii de afaceri bazate pe inovare pentru a putea supravieţui.
  • management al inovării bazat pe gestiunea intangibilelor, din ce în ce mai important astăzi ca rezultat a numeroşi factori, cum ar fi “dematerializarea” industriei prelucrătoare şi industrializarea serviciilor, ca şi acceptarea cunoaşterii ca sursă principală de avantaj competitiv, ca şi pe înţelegerea rolului forţei de muncă înalt calificate şi a relaţiilor de muncă participative
  • adoptarea TIC şi practica de comerţ electronic: In 2002, cheltuielile pentru produse şi servicii TI în sectorul de afaceri au atins 384 mil. EURO (sau 93 EURO pe persoană angajată) iar pentru sevicii de comunicaţii 376 mil EURO (sau 91 EURO pe persoană angajată)16. Cum asta înseamnă mai puţin de 8 EURO pe lună pe persoană angajată atât pentru produse de TI cât şi pentru comunicaţii, putem aprecia că nivelul este foarte scăzut.
 
În 2002 ponderea întreprinderilor care vând on-line era de numai 0.6% din total.
 
Indeplinirea obiectivului strategiei Europa 2020 de creştere a investiţiilor în domeniul cercetării şi dezvoltării până la 3% din produsul intern brut (PIB) ar putea duce la crearea a 3,7 milioane de locuri de muncă şi la o crestere a PIB-ului anual de pana la 795 miliarde euro până în 2025. Va fi nevoie de un milion de cercetători in plus. 'Uniunea inovării' se va concentra cu precadere asupra unor provocări cum sunt schimbarile climatice, siguranţa aprovizionării cu energie si alimente, sănătatea si imbatranirea populatiei si va apela la interventia sectorului public pentru stimularea sectorului privat si pentru eliminarea blocajelor din cauza carora ideile nu ajung pe piata. Potrivit CE, aceste blocaje includ precaritatea finanţărilor, fragmentarea sistemelor de cercetare şi a pietelor, subutilizarea achiziţiilor publice pentru stimularea inovării si procesul lent de standardizare.
 
Singurul mod de a crea locuri de munca durabile şi bine platite care să reziste la presiunile mondializării este realizarea unei schimbări radicale în ceea ce priveste performanţele Europei în materie de inovare. Elemente cheie în Uniunea inovării, conform CE sunt parteneriatele europene în domeniul inovării menite să mobilizeze părţile interesate – la nivel european, naţional şi regional, în sectorul public şi in cel privat. Parteneriatele vor intensifica activităţile de cercetare şi dezvoltare, vor coordona investiţiile, vor accelera procesul de standardizare şi vor impulsiona cererea.
 
Antreprenoriatul trebuie promovat ca alternativă serioasă pentru cariera profesională clasică. România trebuie să dezvolte o noua generaţie de antreprenori cu abilităţi caracteristice precum responsabilitate, spontaneitate, adaptabilitate, clarviziune, iniţiativă şi spirit managerial, care le permite să identifice şi să implementeze strategii adecvate pătrunderii şi menţinerii pe piaţă. Aceste abilităţi personale trebuie să fie cultivate începand cu şcoala primară şi dezvoltate la nivel superior, in licee si facultati.

 

Expert antreprenoriat

Dima Mihaela

 
 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top