Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Dec 14, 2018

ABILITĂŢILE REPREZENTATIVE PENTRU LIDERI 

 

ABILITĂŢILE REPREZENTATIVE PENTRU LIDERI

 

 • Abilităţi de anticipare: constatând care sunt aşteptările mediului de afaceri, liderii trebuie să pregătească sistemul condus pentru obţinerea rezultatului optim. 
 • Abilităţi de vizionar: având scopurile foarte bineq precizate pentru viitor, trebuie să insişti pentru îndeplinirea lor. 
 • Abilităţi de apreciere a valorii: determină relaţia dintre valoarea angajaţilor şi scopurile organizaţiei.
 • Abilităţi de împuternicire: pregăteşte pe muncitori pentru acceptarea creşterii responsabilităţilor, în sensul maximizării abilităţilor şi potenţialul lor. Abilităţi de autocunoaştere: cunoscându-şi punctele tari şi slabe, poate acţiona pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii sale.

 

 

STILURILE LEADERSHIPULUL CONTINUU

1. Managerul ia decizia şi o anunţă;

2. Managerul “vinde” decizia;

3. Managerul îşi prezintă decizia şi invită la întrebări;

4. Managerul prezintă proiecte de decizie, care pot fi schimbate;

5. Managerul prezintă problema, primeşte sugestii şi ia decizia;

6. Managerul defineşte limitele problemei, întreabă şi cere grupului să ia decizia;

7. Managerul permite subordonaţilor să acţioneze în cadrul limitelor definite de superior.

 

STILURILE DE CONDUCERE A LUI LIKERT

 • Autocratul absolut: ia deciziile individual şi le transmite subordonaţilor, climat de intimidare, comunicarea cu subordonaţii este foarte slabă; 
 • Autocratul benevol: îi convinge pe subalterni să acceptev deciziile luate, climatul este sever, aparentă armonie , subalternii nu sunt consultaţi în procesul decizional;
 • Consultativul: se consultă cu subalternii înainte de a luav decizia, creează un climat favorabil, motivează angajaţii; 
 • Participativul: integrează grupul în procesul decizional,v membrii grupului simt un confort al dezbaterii, relaţiile dintre lider şi subordonaţi sunt foarte deschise.

 

CALITĂŢILE CARE CONTRIBUIE ESENŢIAL LA SUCCESUL LIDERULUI

 • Simţul conducerii: liderii de succes depun eforturi mari, sunt conştiincioşi şi încântaţi de îndeplinirea sarcinilor primite. Muncesc peste program, sunt perseverenţi, au iniţiativă. Cer angajaţilor să facă aceleaşi eforturi ca şi ei;
 • Dorinţa de a conduce: liderii adevăraţi doresc în mod expres responsabilităţi de conducător, care le conferă, în acelaşi timp, putere; 
 • Cinstea şi integritatea: factor esenţial în stabilirea unei relaţii corecte între şefi şi subordonaţi.
 • Încrederea subordonaţilor în şefi necesită din partea acestora din urmă sinceritate, respectarea cuvântului dat,
 • Încrederea în sine: îi asigura liderului capacitatea de a lua decizii importante; 
 • Abilităţile cognitive: îl ajută pe lider să ia decizii înţelepte şi le dă încredere angajaţilor, care îşi doresc lideri inteligenţi. 
 • Cunoştinţele despre afaceri: despre produsele şi tehnologiile utilizate în firma lor îi ajută pe lideri să reacţioneze la schimbările tehnologiilor sau ale pieţei, pentru a preîntâmpina eventualele probleme pe care le pot provoca acestea.

 

CARACTERISTICI TIPOLOGICE MASCULIN/FEMININ

MASCULIN

 • Maximizează diviziunea socială
 • Axat pe profit
 • Subordonare
 • Indiferenţă faţă de alţii
 • Erou este performantul
 • Importante: rezultate de faţadă
 • Pronunţată diviziune a muncii

FEMININ

 • Minimizează diviziunea socială
 • Axat pe recunoaşterea performanţelor
 • Cooperare, colaborare
 • Ajutor direcţionat spre nevoiaşi
 • Reuşitele deosebite sunt suspecte
 • Importante: reuşitele minuscule
 • Diviziune a muncii limitată

 

MASCULIN

Şefii – cei mai puternici

Management autocrat

Inovativ, creativ

Asumare riscuri

Retribuţii după performanţe

Motivaţii materiale

Individualist Japonia, Germania, Austria, Italia, Mexic, Venezuela, SUA, Canada

 

FEMININ

Şefii – cei mai umanişti

Management participativ

Perseverent, consecvent

Fără riscuri asumate

Retribuţii şi după problemele sociale

Motivaţii morale

Munca în echipă

 

CALITĂŢILE FIZICE NECESARE LEADERULUI 

 • Starea de sănătate
 • Puterea de muncă
 • Rezistenţa la stres

 

CALITĂŢI LEGATE DE PERSONALITATE

1. Temperamentul (energia, rapiditatea şi intensitatea) manifestat în procesele psihice 

 • Sanguin
 • Flegmatic
 • Melancolic
 • Coleric

 

2. Caracterul (exprimat prin scopurile şi motivele personale) 

 • Perseverenţa
 • Consecvenţa
 • Curajul
 • Hotărârea
 • Spiritul de iniţiativă
 • Disciplina
 • Independenţa în acţiune
 • Asumarea responsabilităţilor

 

3. Atitudinea faţă de colegi şi subordonaţi 

 • Obţinerea încrederii şi respectului subordonaţilor 
 • Fermitate
 • Integritate
 • Flexibilitate şi adaptabilitate la comportamentul colaboratorilor 
 • Carismă

 

APTITUDINI ŞI PARTICULARITĂŢI INDIVIDUALE CE CONDIŢIONEAZĂ REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

 • Inteligenţă
 • Creativitate
 • Spirit de observaţie
 • Spirit organizatoric
 • Comunicativ
 • Fin analist al problemelor
 • Decis

 

CALITĂŢI PROFESIONALE (CUNOŞTINŢELE TEORETICE ŞI PRACTICE)

 • Cunoştinţe de specialitate
 • Cunoştinţe cu caracter general
 • Pregătire managerială
 • Experienţă practică

 

FACTORI MOTIVAŢIONALI 

 • Nevoia de putere
 • Nevoia unei poziţii sociale superioare
 • Îmbunătăţirea situaţiei materiale
 • Lărgirea orizontului profesional şi personal 
 • Evitarea monotoniei
 • Nevoia muncii în echipă

 

 

Expert antreprenoriat

Dima Mihaela

 

 

 
 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top