Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Feb 20, 2019

Planul de marketing 

 

PLANUL DE MARKETING

 

Planul de marketing este ghidul pas cu pas pe calea succesului afacerii. El constituie mijlocul de implementare a strategiei de marketing alese. El trebuie să se bazeze pe înţelegerea clară a obiectelor de marketing ale firmei, a ceea ce se doreşte a fi realizat de afacerea respectivă în viitor.
 
Un astfel de plan vă ajută să identificaţi acţiunile specifice activităţii de marketing, să le organizaţi şi să le coordonaţi. Elaborarea acestui plan vă obligă să evaluaţi ceea ce se întâmplă pe piaţă şi ce impact are aceasta asupra activităţii firmei. De asemenea, vă oferă un punct de referinţă pentru evaluări ulterioare.
 
Planul de marketing reprezintă un document scris în care sunt prezentate direcţia pe care o va urma compania, activităţile concrete care vor da direcţia aleasă, precum şi argumentele pe baza cărora s-a optat pentru această direcţie.
 
Trebuie să menţionăm faptul că una din cele mai importante părţi a planului de afaceri o constituie secţiunea planului de marketing. Pentru a fi eficient, este necesar ca planul de marketing să fie construit în corelaţie cu planificarea şi gestionarea generală a bugetului. Planul de afaceri cuprinde mai mult decât planul de marketing, şi anume: locaţii, personal angajat, finanţe, alianţe strategice etc. Cuprinde „viziunea”, cuvintele care transpun într-un limbaj entuziast scopurile firmei.
 
Planul de marketing va identifica cele mai promiţătoare oportunităţi de afaceri pentru companie şi va pune în evidenţă căi de penetrare, acaparare şi menţinere a poziţiilor pe pieţele identificate. Este în acelaşi timp, un instrument de comunicare ce îmbină toate elementele unui mix de marketing într-un plan de acţiuni coordonat. Aceasta prezintă sarcinile pe persoane, termene şi modalităţi de acţiune pentru atingerea obiectelor.
 
Un plan general de marketing al unei firme poate fi alcătuit din mai multe planuri de dimensiuni mai mici, corespunzătoare unor produse sau domenii individuale.
Planul de marketing este cel mai important document:
  • Pentru a asigura o activitate eficientă şi bine direcţionată a departamentului de marketing;
  • Pentru a stabili activităţile departamentului de marketing în cursul unui an financiar.
 
Planul de marketing poate fi folosit la:
- pregătirea unei argumentaţii pentru a introduce un nou produs;
- pegândirea abordării de marketing pentru produsele existente;
- construirea unui întreg plan de marketing pentru un departament, compartiment sau firmă, pentru a fi inclus în planul de afaceri.
 
Pentru elaborarea unui plan de marketing este necesar înţelegerea deplină a următoarelor aspecte:
  • Produsele şi serviciile pe care le oferiţi; caracteristicile şi avantajele acestora;
  • Cerinţa clientului pe care produsul sau serviciul firmei o satisface;
  • Piaţa-ţintă şi trăsăturile comportamentale în calitate de cumpărător;
  • Produsele sau serviciile de concurenţă; cele existente sau potenţiale.
 
Tipuri de planuri
În funcţie de intervalul de timp la care se referă, planul de marketing poate fi strategic sau tactic. Planul strategic acoperă un interval de timp mai mult de un an, fiind de regulă întocmit pentru intervale cuprinse între 3-5 ani, iar planul tactic acoperă un interval de timp de până la un an, fiind de regulă asociat anului fiscal.
În practică, planul strategic este defalcat anual în planuri tactice, care sunt mai detaliate şi în acelaşi timp pot să cuprindă eventualele corecţii ale acestuia.
 
Nu toţi au nevoie sau doresc pregătirea unui plan de marketing complet. Pot exista situaţii când vei dori realizarea unui plan pentru un produs anume sau pentru o zonă geografică bine definită. De asemenea, poţi avea nevoie să analizezi datele din punct de vedere istoric, pentru a vedea piaţa potenţială pentru produsele tale, sau potenţialul produsului în sine.
 
 
(DRUCKER P., Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993)

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top