Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Feb 22, 2019

ZONA DE ACTIVITATE SI DESCRIEREA PIETEI 

 

ZONA DE ACTIVITATE SI DESCRIEREA PIETEI

 

1. Descrierea zonei de activitate din prezent sau viitor:

 

- dacă nu v-aţi ales o zonă în care să vă desfăşuraţi activitatea, menţionaţi anumite zone sau amplasamente pe care le aveţi în vedere, precum şi criteriile pe baza cărora veţi alege una din acestea. Trebuie să luaţi în considerare: apropierea de client, posibilităţile de parcare, accesul la mijloacele de transport, personalul disponibil, depozitarea şi deplasarea mărfii, respectarea legislaţiei (administrative, siguranţei individuale, sănătăţii), paza şi posibilităţile de extindere; aspecte negative care ar afecta activitatea de vânzare (cum ar fi lipsa unui spaţiu de parcare adecvat). Încercaţi să oferiţi soluţii pentru aceste probleme. Nu uitaţi că nici o zonă nu este perfectă. Încercaţi să transformaţi dezavantajele în avantaje;

- planul pentru o posibilă extindere. Intenţionaţi să schimbaţi zona ? Veţi oferi şi alte produse sau servicii pe măsură ce activitatea va lua amploarea ? Veţi angaja personal ?

 

Care este modul de contactare al clienţilor, în cazul în care activitatea desfăşurată nu implică deplasarea clienţilor la sediul firmei ? Cum se va realiza schimbul de produse sau servicii ? De exemplu, în cazul în care vă desfăşuraţi activitatea în domeniul consultanţei, vă oferiţi serviciile de acasă sau la sediul clientului ? Dacă produsul sau serviciul sunt comercializate prin intermediul cataloagelor de vânzări sau pe Internet, menţionaţi modalitatea în care clienţii vor beneficia de produsul şi/sau serviciul firmei.

 

2. identificarea şi descrierea scurtă a industriei în care afacerea se înscrie;

 

3. tendinţele la nivel naţional şi internaţional în acest sector;

 

4. caracteristicile specifice ale pieţei;

 

5. cele mai importante aplicaţii ale produsului/serviciului;

 

6. preferinţele consumatorului;

 

7. preţurile practicate (tendinţe şi elasticitate).

 

Piaţa-ţintă – reprezintă un segment de piaţă selectat, asupra căruia firma îşi concentrează eforturile şi acţiunile de marketing. Pentru fiecare segment-ţintă compania va elabora un program special de marketing.

Fiecare categorie de potenţiali cumpărători constituie o piaţă-ţintă, căreia i se oferă un anumit produs, la un preţ adecvat caracteristicilor produsului, într-un anumit canal de distribuţie şi cu o promovare potrivită.

Planul de marketing poate analiza o piaţă regională, naţională sau internaţională.

În concluzie, pentru reuşita în comercializarea eficientă a oricărui produs, este esenţial ca toate eforturile să se concentreze spre piaţa-ţintă.

 

Auditul (analiza) de marketing – reprezintă o examinare sistematică şi periodică a mediului de marketing, strategiile şi activităţile de marketing ale firmei, în scopul de a recomanda un plan de acţiune pentru îmbunătăţirea performanţelor de marketing ale acesteia.

Definirea obiectivelor şi elaborarea unor strategii de marketing adecvate presupun desfăşurarea prealabilă a unui audit de marketing.

Analiza mediului cuprinde auditul extern şi auditul intern.

 

Auditul extern se referă la variabilele externe asupra cărora firma nu are controlul direct:

- factori politici: gradul de protecţie a persoanei şi proprietăţii, legislaţia, sistemul de impozite şi taxe, constrângerile locale, sistemul politic şi obiectivele lui, politica de comerţ internaţional, politica de investiţii ş.a.

- factori economici: evoluţia PIB-ului, nivelul de trai, puterea de cumpărare a populaţiei, şomajul, inflaţia, blocajul financiar, perspectivele creşterii economice, fluxurile internaţionale de capital dinspre şi înspre piaţă, preţurile energiei electrice, ale materiilor prime etc.;

- factori socio-culturali: nivelul de educaţie al diferitelor segmente ale populaţiei, comportamentul social, emigrare/imigrare, distribuţie pe vârste a populaţiei, caracteristicile psihoculturale ale naţiunii, tradiţii, obiceiuri, religie, probleme de educaţie, probleme de mediu ş.a.

- factori tehnologici: noile descoperiri în domeniul ştiinţific, caracteristici ale tehnologiei producţiei, disponibilitatea resurselor, viteza transferului tehnologic,  tehnologii şi echipamente moderne;

- Piaţa: mărime, dezvoltare, tendinţe, produse sau servicii atractive, preţuri, practici comerciale, reglementări de piaţă, canale de distribuţie, localizare geografică, mijloace şi tehnici de comunicaţie etc.;

- Competitori: cote de piaţă, principalii concurenţi, mărci de produse, metode de marketing utilizate, posibilităţi de diversificare a produselor.

 

Auditul intern are în vedere următoarele variabile interne mai mult sau mai puţin controlabile de către companie:

  • Indicatorii economico-financiari ai firmei: volumul şi structura vânzărilor, cote de piaţă, organizarea activităţilor de marketing, variabilele mixului de marketing etc.;
  • Resursele disponibile: mijloace financiare şi umane;

 

(Burduş E, Căprărescu Gh., Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 1999)

 

 
 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top