Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Feb 28, 2019

NOTIUNI MINIME DE CONTABILITATE CE TREBUIE CUNOSCUTE DE ANTREPRENORI 

 

 NOTIUNI MINIME DE CONTABILITATE CE TREBUIE CUNOSCUTE DE ANTREPRENORI

 

Societatile comerciale şi celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit legii si contabilitatea de gestiune – adaptata la specificul activitatii – Legea contabilitatii nr. 82 / 1991.
 
Contabilitatea poate fi definita azi ca un ansamblu de reguli si proceduri ce trebuie urmate pentru a cuantifica, prelucra, si comunica informatii, preponderent de natura financiara, despre o entitate economica identificabila, in scopul adoptarii deciziilor economice. În 1494 – apare la Venetia “Tratat de contabilitate in partida dubla”- scris de Fra Luca Pacioli.
 
Sistemul  partidei duble se bazeaza pe principiul dualitatii, principiu conform caruia orice fapt economic are doau aspecte – resursa si utilizare, consum si venit, efort si rezultat – acestea compensandu-se sau echilibrandu-se reciproc.
 
Odata cu dezvoltarea societatilor pe actiuni – unde se face separarea conducerii intreprinderilor de proprietarii lor – se contureaza o noua latura a contabilitatii – contabilitatea de gestiune.  Aceasta era destinata conducerii, nedivulgsbila, delimaitata de contabilitatea generala, contabilitate destinata actionarilor.
 
Contabilitatea de gestiune furnizeaza toata informatia contabila care este cuantificata, prelucrata si transmisa pentru utilizare interna de catre manageri.  
 
Contabilitatea financiara furnizeaza informatia contabila care, pe langa o utilizare interna de catre management, este comunicata si in exteriorul organizatiei.
 
Contabilitatea nu este numai pentru contabili. Nu porniti de la ideea ca este o insiruire de cifre si concepte pe care nu le intelegeti. Depasiti aceasta bariera si folositi-va de informatia contabila!
 
Persoanele juridice care aplica prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 306 / 2002 (inclusiv microintreprinderile) intocmesc situatii financiare anuale simplificate compuse din:
  • Bilant
  • Cont de profit si pierdere
  • Politici contabile si note explicative
 
Optional se poate intocmi situatia fluxurilor de trezorerie.
Conform legii contabilitatii taspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.
 
Contabilitatea financiara – denumita si generala, consta in inregistrarea tuturor operatiilor care afecteaza patrimoniul societatii comerciala pentru determinarea situatiei patrimoniale si a rezultatului financiar.
 
Societatile comerciale care au obligatia sa aplice OMFP nr. 306 / 2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, sunt acelea care indeplinesc cel putin doua din criteriile urmatoare:
a) Cifra de afaceri pana la 5 milioane euro
b) Total active pana la 2.5 milioane euro
c) Numarul mediu de salariati    pana la 50 de salariati
 
Aceste criterii sunt stabilite pe baza situatiilor financiare anuale intocmite la finele anului precedent.
Pe plan intern contabilitatea financiara este un instrument de informare asupra gestionarii patrimoniului unitatii, dar totodata este si un instrument de analiza si sinteza util pentru asigurarea unui control eficient asupra gestiunii economice.
Pe plan extern  contabilitatea financiara este un  instrument care permite informarea tertilor despre rezultatele financiare ale unitatii.
 
Contabilitatea de gestiune -  denumita si  contabilitate analitica sau manageriala, are rolul de a servi ca instrument in luarea deciziilor de catre managerii societatii – nu este publicata in exterior. Ea are functia de determinare a costurilor pe produse, activitati, unitati organizationale, a diferitelor marje si a rezultatelor analitice pe produse sau activitati. De asemenea furnizeaza informatiile necesare elaborarii bugetelor previzionale
Registrele de contabilitate obligatorii:
- Registrul-jurnal
- Registrul-inventar
- Cartea mare
 
INFORMATIA CONTABILA SI PROCESUL DECIZIONAL
 
Obiectivul fundamental al contabilitatii in constituie furnizarea de informatii necesare luarii deciziilor manageriale.Informatiile furnizate de contabilitate stau la baza procesului decizional, atat in interiorul, cat si in exteriorul companiei.
 
Informatiile cantitative oferite de contabilitate vizeaza trei functii:
Planificarea - cuprinde stabilirea unui obiectiv, identificarea unor alternative pentru atingerea obiectivului si alegerea celei mai bune dintre acestea. Un element important al planificarii il reprezinta informatia contabila referitoare la veniturile estimate si la bugete
Controlul -  reprezinta procesul de urmarire a respectarii planului. In aceasta etapa, contabilul poate fi solicitat sa prezinte informatii comparative intre veniturile si cheltuielile efective si cele planificate
Evaluarea – reprezinta examinarea intregului proces decizional in scopul perfectionarii acestuia
 
Utilizatorii informatiei contabile:
Contabilitatea furnizeaza informatii utile investitorilor, creditorilor, partenerilor comerciali pentru a le permite:
- sa prevada
- sa compare
- sa evalueze fluxurile de bani, capacitatea companiei de a produce profit precum si capacitatea conducerii de a utiliza resursele societatii in mod eficient.
 
Utilizatorii (trei categorii):
 
1. Cei ce gestioneaza o intreprindere - managementul  (conducerea); pentru a rezista intr-un mediu economic competitiv, managementul trebuie sa-si impuna sa realizeze doua obiective: profitabilitatea si lichiditatea. Deciziile in aceste sensuri se bazeaza in mare masura pe informatia contabila.
 
2. Utilizatorii cu interes financiar direct
-  investitorii actuali sau potentiali
-  creditorii actuali sau potentiali
 
3. Utilizatorii cu interes financiar indirect:
- organele fiscale
- organele de control
- organele de planificare si prognoza
- alte grupuri (presa)
 
 
(Burduş E, Căprărescu Gh., Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 1999)

 

 
 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top