ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Jul 10, 2014

Conferința de lansare a proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR”, POSDRU 117/6.2/G/124057Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila în parteneriat cu Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila anunță lansarea proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR”, POSDRU/117/6.2/G/124057. Conferința de lansare a proiectului va avea loc joi, 17 iulie 2014, cu începere de la ora 10.30, la sediul Asociației C.I.D.I.E.D.D. Brăila, Vila Lăcrămioara, Aleea Centrală, stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila.                 
 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
 
Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea accesului la educație și ocupare pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, în vederea reducerii riscurilor de excluziune socială, marginalizare, discriminare și sărăcie.
 
Grupul țintă al proiectului este format din: 105 persoane cu dizabilități, 20 persoane de etnie romă, 15  tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 146 persoane angajate în instituţiile publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare, 24 angajati ai administraţiei publice locale, 15 femei, 175 de persoane aparținând categoriei grupuri vulnerabile (160 elevi/studenți beneficiari de ajutor social/aflați în plasament familial/cu bursă socială și 15 de copii provenind din familii ai căror părinți sunt plecați în străinătate).
 
Valoarea totala a proiectului este 1.686.828,56 lei, valoarea finanțării nerambursabile acordate din FSE  este 1.510.926,08 lei, valoarea finanțării nerambursabile acordate din Bugetul Național este 142.165,91 lei iar valoarea contribuției beneficiarului este 33.736, 57 lei.
 
Perioada de desfășurare a proiectului este de 22 de luni, respectiv 01.11.2013 – 31.08.2015. 
 
Agenda conferinței de lansare o găsiți aici.
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top