Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Nov 12, 2019

Despre antreprenoriat si contabilitate 

Despre antreprenoriat si contabilitate
 
 

In cadrul oricarei societati care are angajati se poate intampla ca din diferite motive salariatii sa se afle in incapacitate temporara de munca din cauza anumitor afectiuni si pentru care medicul a emis un certificat medical de concediu (certificatul roz).

 

In anul 2019 baza legala care reglementeaza modul de acordare a concediilor medicale este OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Un angajat poate beneficia de urmatoarele tipuri de concediu medical:

 • concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
 • concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

 

Pentru a putea beneficia de indemnizatie pentru concediul medical, angajatul trebuie sa aiba un stagiu minim de asigurare (cotizare) de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

 

Pe de alta parte, baza de calcul a indemnizatiilor de concediu medical a persoanelor angajate, se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

 

In functie de codul mentionat de medic pe certificatul medical se va stabili tipul de concediu medical si procentul din baza de calcul a indemnizatiei de concediu medical.

 

Conform Ordinului nr. 233/2006 exista urmatoarele coduri(acestea sunt mentionate si pe verso-ul certificatului roz):

 

 • 01 Boala obisnuita … 75%
 • Accident in timpul deplasarii la/de la locul de munca … 100%/80%
 • Accident de munca … 100%/80%
 • Boala profesionala … 100%/80%
 • Boala infectocontagioasa din grupa A … 100%
 • Urgenta medico-chirurgicala … 100%
 • Carantina … 75%
 • Sarcina si lauzie … 85%
 • Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la sapte ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani … 85%
 • Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru … Fara a depasi 25% din baza de calcul
 • Trecerea temporara in alta munca … Fara a depasi 25% din baza de calcul
 • Tuberculoza … 100%
 • Boala cardiovasculara … 75%
 • Neoplazii, SIDA … 100%
 • Risc maternal … 75%

 

Pe langa acest cod de indemnizatie, pe certificatul medical, medicul va mentiona si codul de diagnostic, codul bolii care a determinat incapacitatea temporara de munca, recuperarea capacitatii de munca, sarcina si lauzia sau necesitatea ingrijirii copilului bolnav.

 

Pentru inscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificatia internationala a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM – 10) – Lista cu 999 coduri de boala, in caractere numerice.

 

In alta ordine de idei, exista doua tipuri de concedii medicale:

 • initiale;
 • in continuare.

 

Pe certificatul medical (certificatul roz), medicul va bifa una dintre cele doua situatii mentionate mai sus.

 

Concediile medicale „in continuare” se acorda pentru aceeasi afectiune pentru care a fost intocmit certificatul medical „initial” (fara intrerupere intre ele) iar baza de calcul determinata pentru certificatul de concediu medical „initial” se va mentine si pentru concediile medicale „in continuare”.

 

Data acordarii pentru certificatul medical “in continuare”, nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatului de concediu medical acordat anterior „certificatul initial” pentru aceeasi afectiune. Baza de calcul (venituri si zile baza de calcul) pentru concediile medicale tip Continuare se preia de pe concediul medical Initial.

 

Cine suporta indemnizatia de concediu medical?

 

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:

a) de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;

b) din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

 • ziua urmatoare celor suportate de angajator, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
 • prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul :persoanelor asigurate care realizeaza in Romania venituri din salarii, de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte sau beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii sau persoanele fizice, altele decat cele prevazute mai sus, pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

 

Exceptii:

Sunt suportate integral din bugetul FNUASS urmatoarele indemnizatii:

• indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

• concediul si indemnizatie pentru carantina;

• indemnizatia de maternitate;

• concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
• concediul si indemnizatia de risc maternal.

 

Exemplu de calcul a indemnizatiei de concediu medical:

Presupunem ca angajatul X a prezentat angajatorului un certificat medical cu codul de indemnizatie 01 „Boala obisnuita” (75%) pentru perioada 11.02.2019 – 15.02.2019 (5 zile – concediu medical).

Avem un istoric pe ultimele 6 luni a veniturilor brute inregistrate de angajat, dupa cum urmeaza: 

 

Baza de calcul indemnizatie: 2080+1900+1900+1900+1900+1900 = 11.580 lei

Zile baza de calcul: 20+19+21+23+20+22 = 125 zile

Media zilnica: 11580 / 125 = 92,64 lei

Total zile lucratoare si indemnizatii CM: 5 zile

Datorita faptului ca angajatul a avut doar 5 zile de concediu medical, indemnizatia o va suporta doar societatea angajatoare astfel:

Zile si indemnizatii suportate de firma: (5 zile * 92,64) * 75% = 347 lei

Zile si indemnizatii suportate de FNUASS: 0 zile.

Atentie! Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.

 

Cum se impoziteaza concediile medicale?

Concediile medicale sunt impozitate dupa cum urmeaza:

 • CAS (25%) –se datoreaza CAS atat la sumele suportate din fondul de salarii cat si la sumele suportate din FNUASS. Potrivit art. 136 litera c) Codul Fiscal, datoreaza CAS PF si PJ care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, atat pe perioada in care PF care realizeaza venituri din salarii ori asimilate salariilor desfasoara activitate, cat si pe perioada in care acestea beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. 
 • CASS (10%) – indemnizatiile sociale de sanatate sunt scutite de CASS. Potrivit art. 154 alin. (1) litera i) din Codul Fiscal, sunt exceptate de la plata CASS persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum și cele care se află în concedii medicale acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005.
 • Impozit (10%) – nu se suporta impozit pentru certificatele medicale care au unul dintre codurile: 08; 09; 15, insa pentru restul codurilor se suporta.
 • CAM (2.25%) – potrivit art. 220^5 din Codul Fiscal, CAM nu se datoreaza pentru prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. Astfel ca, angajatorul va calcula si plati CAM doar pentru primele 5 zile de indemnizatie de concediu medical (indemnizatia care trebuie suportata de societate).

 

Daca tot suntem la contabilitate sa vorbim un pic si despre amortizare.

 

Amortizarea ca termen general se refera la recuperarea treptata, esalonata, atat din punct de vedere contabil, cat si din punct de vedere fiscal, a tuturor costurilor generate de dobandirea unui activ, constructia sa, producerea din resursele proprii, precum si a cheltuielilor conexe care se pot regasi in costul unui activ: instalare, montaj, taxe nerecuperabile etc.

 

Metodele de amortizare utilizate in practica sunt:

 • amortizarea liniara – este cea mai folosita metoda si se calculeaza prin impartirea valorii activului la numarul de ani in care va fi folosit; cheltuiala cu amortizarea este astfel constanta pe intreaga durata de functionare a activului;
 • amortizarea accelerata – este folosita atunci cand activele sunt utilizate mai intens in primul an de folosinta (cheltuiala mai mare pentru firma in primul an) si consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii;
 • amortizarea degresiva – este folosita tot atunci cand activele sunt utilizate mai intens in primii ani de folosinta si presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu niste coeficienti, astfel ca in primii ani de la receptia mijlocului fix, procesul de amortizare este accelerat, iar pe masura trecerii anilor corespunzatori duratei normale de functionare, amortizarea inregistrata se reduce.

 

Faptul ca putem sa esalonam costurile mentionate mai sus (nu punem direct pe cheltuiala – asa cum facem cu obiectele de inventar), are drept consecinta o afectare a profitului nu dintr-o data, in luna achizitiei, ci pe parcursul catorva ani, corespunzator cu durata de viata utila. Desigur ca durata de viata difera de la un tip de imobilizare la alta.

Amortizarea este o cheltuiala „non cash”, ea nu afecteaza fluxul de numerar al entitatii,  doar profitul perioadei.

Deoarece in definitia de mai sus discutam despre amortizare fiscala si cea contabila, in practica este important sa se faca distinctia intre cei doi termeni: amortizarea fiscala si amortizarea contabila.

 

Amortizarea fiscala

Din punct de vedere fiscal, potrivit art. 28 din Codul Fiscal, mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;
 • are o valoare fiscala egala sau mai mare de 2.500 lei, limita stabilita prin HG, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului (prin optiune, pentru bunurile cu o valoare sub pragul de 2.500 lei, entitatea poate opta daca sa le inregistreze direct pe cheltuiala sau sa le amortizeze pe o anumita durata de viata);
 • are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

 

In ceea ce priveste valoarea fiscala de 2.500 lei, pentru platitorii de TVA se va lua in considerare valoarea de achizitie fara TVA (baza) de pe factura, iar pentru neplatitorii de TVA se va lua in considerare valoarea de achizitie cu tot cu TVA de pe factura.

De retinut este faptul ca amortizarea fiscala se va calcula doar incepand cu luna urmatoare celei in care bunul achizitionat a fost pus in functiune.

Pentru stabilirea duratei de viata a unui bun se va utiliza tabelul din Hotararea Guvernului nr. 2139/2004, unde pentru fiecare mijloc fix este prevazuta o anumita durata de viata (interval de ani) iar entitatea poate sa aleaga o anumita perioada care sa se incadreze in intervalul respectiv.

 

Atentie! Terenurile nu se amortizeaza, deoarece se considera ca acestea nu isi vor pierde niciodata valoarea. Registrul pentru amortizarea fiscala este un document de evidenta externa, care  furnizeaza informatii atunci cand se calculeaza impozitul pe profit (in cazul entitatilor platitoare de impozit pe profit). El nu genereaza note contabile.

 

Amortizarea contabila

Din punct de vedere contabil, activele imobilizate sunt acele active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute de entitate pentru o perioada mai mare de un an. Mai exact, sunt acele active destinate utilizarii pe o baza continua, pe o perioada mai mare de un an, in scopul desfasurarii activitatilor entitatii si atingerea obiectivelor stabilite.

 

Amortizarea contabila estecea care apare in balanta de verificare, iar registrul de amortizare contabila este un document care furnizeaza informatiile care se inregistreaza in contabilitate -> nota contabila de amortizare -> 6811=281xx.

 

Conform Ordinului nr. 1802/2014, trebuie sa amortizam un mijloc fix pe durata de viata utila a acestuia, adica pe perioada in care acesta este disponibil pentru utilizare de catre entitate (produce beneficii economice viitoare).

 

Aceasta durata de viata utila se va stabili, de regula, de catre entitate, in politicile si procedurile contabile ale acesteia.

 

Din punct de vedere contabil, nu se prevede o limita minima a valorii pentru care un mijloc fix poate fi amortizat.

 

De cele mai multe ori, entitatile utilizeaza un singur registru de amortizari, gasind punctele comune intre cele doua tipuri de prevederi – contabile si fiscale si utilizand duratele de viata prevazute de HG 2139/2004.

 

Sistemul de doua registre se utilizeaza de cele mai multe ori de catre firmele multinationale, care aplica un sistem de raportare contabila conform politicii companiei si care difera semnifictiv de prevederile fiscale. In acest sens, este necesara evidentierea separata a amortizarii pentru scopuri fiscale.

 

Sursa: www.smartbill.ro

 

Expert antreprenoriat

Sandu Costel Sorin

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top