ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Jul 21, 2014

Anunț recrutare persoane cu dizabilități în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU 117/6.2/G/124057Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila în parteneriat cu  Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila recrutează persoane cu dizabilități în vederea participării la activități de consiliere/orientare profesională și la cursuri de calificare în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU/117/6.2/G/124057. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013,Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
 
În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de calificare pentru următoarele ocupații:
  • florar decorator
  • lucrător finisor în construcții
  • lucrator în estetica și igiena corpului omenesc
Cursurile sunt gratuite iar la finalul acestora persoanele care obțin diploma de calificare primesc subvenții. Cursurile sunt acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări și recunoscute de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
 
Acte necesare la înscriere:
  • Carte de identitate (copie)
  • Certificat de naștere (copie)
  • Certificat de căsătorie (copie) (dacă este cazul - numai pentru doamnele/domnii care și-au schimbat numele în urma căsătoriei)
  • Ultimul act de studii (original+copie)(se accepta: diploma 12 clase, diploma 8 clase, foaie matricola, diploma bacalaureat, adeverința de studii de la unitatea școlară etc.)
  • Actul din care să rezulte starea sănătății beneficiarului și faptul că acesta este apt să urmeze cursul de calificare.
* pentru persoanele care și-au schimbat numele în urma divorțului sau a altor motive se solicită documente justificative, în cazul în care numele din actele de înscriere nu coincid.
 
Pentru informații suplimentare sau înscriere, vă rugăm să vă adresați Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila,strada Ghioceilor, nr. 8, Brăila, telefon 0239.677839/0339.401218, e-mail: dgaspcbr@braila.rdsnet.ro (persoana de contact Silvia Gheorghe) sauAsociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, Vila lăcrămioara, Aleea centrală, stațiunea Lacu Sărat, Brăila, telefon 0239.652706/0239.652707, e-mail: cid.braila@yahoo.com (persoana de contact Adriana Marchidanu).
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top