Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Mar 27, 2020

FORMENECO 

 

FORMENECO

Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice “Energie si management de mediu” si “Constructii” din Regiunea Sud Est

 

 

Patronatul Oamenilor de Afaceri Braila, in parteneriat cu Fundatia Romtens Bucuresti si Asociatia ,,Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila" Braila, implementeaza proiectul FORMENECO – Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice ,,Energie si management de mediu” si ,,Constructii” din Regiunea Sud-Est – POCU/464/3/12/128148.
 
Scopul proiectului vizeaza formarea profesionala a angajatilor si implementarea de programe de invatare la locul de munca in IMM-urile care-si desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice si domeniile de specializare inteligenta, conform Strategiei NaţionalE pentru Competitivitate 2014-2020 si Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014 – 2020.
 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe, si aptitudini a angajaților din sectoarele economice „Energie si management de mediu” si „Constructii” din Regiunea Sud-Est.

 

Obiective specifice:

  • Identificarea angajatorilor eligibili din Regiunea Sud-Est (36 de IMM-uri) din randul sectoarelor economice eligibile, precum si a membrilor Grupului Tinta al proiectului (380 de angajati);
  • Cresterea nivelului de cunostinte, a competentelor, precum si dobandirea de abilitati si aptitudini pentru membrii Grupului Tinta al proiectului (380 de angajati din Regiunea Sud-Est), prin organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor, pe durata a 18 luni;
  • Cresterea numarului de IMM-uri din Regiunea Sud-Est care implementeaza Programe de Invatare la Locul de Munca, prin elaborarea si introducerea de astfel de Programe in 36 de IMM-uri, pe durata a 18 luni.

 

Rezultate estimate:

  • 36  IMM-uri  provenind din sectoarele economice  descrise mai sus, din Regiunea Sud-Est, vor fi identificate si sprijinite in cadrul proiectului;
  • 380 angajati din IMM-urile respective,care activeaza in sectoarele economice eligibile, vor participa la  programe de Formare Profesionala furnizate in cadrul proiectului;
  • 345 angajati vor dobandi o calificare in sectoarele economice/domeniile de specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI, la finalizarea  programelor de formare profesionala;
  • Pentru 36 IMM-uri vor fi evaluate nevoile de cunostinte, competente si aptitudini necesare la nivelul sectoarelor economice din care provin, si determinate de domeniile lor de specializare inteligenta;
  • Pentru 36  IMM-uri vor fi elaborate si adoptate Programe de Invatare la Locul de Munca care sa raspunda nevoilor (de cunostinte, de compente si de aptitudini) determinate anterior;
 

La activitatile proiectului pot participa:

 

Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI,

cu exceptia:

  • persoanelor care asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în respectivele întreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie), persoanele care au calitatea de antreprenori care-și gestionează propriile afaceri etc;
  • angajaților din departamentele de resurse umane de la nivelul întreprinderilor. (Aceste doua categorii de personal pot participa la activitatea de formare profesionala din proiect  doar în cazul în care angajatorul urmează să restructureze postul ocupat de persoana în cauză iar parcurgerea programului de formare profesională facilitează angajatului încadrarea pe un alt post ce nu face parte din departamentul de management strategic, respective cel de resurse umane ale întreprinderii.)

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Formarea Profesionala
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Comunicat de presa
Comunicat de presa
ARTICOL

Nr. contract de finantare: POCU/464/3/12/128148

Back to Top