ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Mar 27, 2020

FORMENECO 

 

FORMENECO

Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice “Energie si management de mediu” si “Constructii” din Regiunea Sud Est

 

 

Patronatul Oamenilor de Afaceri Braila, in parteneriat cu Fundatia Romtens Bucuresti si Asociatia ,,Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila" Braila, implementeaza proiectul FORMENECO – Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice ,,Energie si management de mediu” si ,,Constructii” din Regiunea Sud-Est – POCU/464/3/12/128148.
 
Scopul proiectului vizeaza formarea profesionala a angajatilor si implementarea de programe de invatare la locul de munca in IMM-urile care-si desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice si domeniile de specializare inteligenta, conform Strategiei NaţionalE pentru Competitivitate 2014-2020 si Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014 – 2020.
 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe, si aptitudini a angajaților din sectoarele economice „Energie si management de mediu” si „Constructii” din Regiunea Sud-Est.

 

Obiective specifice:

  • Identificarea angajatorilor eligibili din Regiunea Sud-Est (36 de IMM-uri) din randul sectoarelor economice eligibile, precum si a membrilor Grupului Tinta al proiectului (380 de angajati);
  • Cresterea nivelului de cunostinte, a competentelor, precum si dobandirea de abilitati si aptitudini pentru membrii Grupului Tinta al proiectului (380 de angajati din Regiunea Sud-Est), prin organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor, pe durata a 18 luni;
  • Cresterea numarului de IMM-uri din Regiunea Sud-Est care implementeaza Programe de Invatare la Locul de Munca, prin elaborarea si introducerea de astfel de Programe in 36 de IMM-uri, pe durata a 18 luni.

 

Rezultate estimate:

  • 36  IMM-uri  provenind din sectoarele economice  descrise mai sus, din Regiunea Sud-Est, vor fi identificate si sprijinite in cadrul proiectului;
  • 380 angajati din IMM-urile respective,care activeaza in sectoarele economice eligibile, vor participa la  programe de Formare Profesionala furnizate in cadrul proiectului;
  • 345 angajati vor dobandi o calificare in sectoarele economice/domeniile de specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI, la finalizarea  programelor de formare profesionala;
  • Pentru 36 IMM-uri vor fi evaluate nevoile de cunostinte, competente si aptitudini necesare la nivelul sectoarelor economice din care provin, si determinate de domeniile lor de specializare inteligenta;
  • Pentru 36  IMM-uri vor fi elaborate si adoptate Programe de Invatare la Locul de Munca care sa raspunda nevoilor (de cunostinte, de compente si de aptitudini) determinate anterior;
 

La activitatile proiectului pot participa:

 

Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI,

cu exceptia:

  • persoanelor care asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în respectivele întreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie), persoanele care au calitatea de antreprenori care-și gestionează propriile afaceri etc;
  • angajaților din departamentele de resurse umane de la nivelul întreprinderilor. (Aceste doua categorii de personal pot participa la activitatea de formare profesionala din proiect  doar în cazul în care angajatorul urmează să restructureze postul ocupat de persoana în cauză iar parcurgerea programului de formare profesională facilitează angajatului încadrarea pe un alt post ce nu face parte din departamentul de management strategic, respective cel de resurse umane ale întreprinderii.)

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Programului IMM FACTOR
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
NOI MĂSURI DE EDUCAȚIE, PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Lansarea lucrării Carta Albă a IMM-urilor din România, ediția a 19-a
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Consultare publică: Pașii pentru depunerea cererilor din acest an pentru microgranturi
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Al IV-lea Summit European al Educației
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Transformarea digitală a UE până în 2030
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Cele mai importante 5 abilități și competențe pentru viitor
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Noi măsuri de sprijin pentru formarea și angajarea persoanelor care beneficiază de venit minim garantat, precum și a tinerilor
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Raportul Comisiei Europene privind educația și formarea adulților în Europa
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Vești bune pentru IMM-urile
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Conferinţă online
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Innotech și Competențe digitale IMM
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Mecanisme de formare în alternanță
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
FNGCIMM isi consolideaza pozitia la nivel european
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitățile
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Reușita în educație și formare
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Info EU - DigiEduHack2021
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Apel dedicat IMM-urilor
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
1 din 6 adulți tineri nu sunt implicați în piața forței de muncă, educație sau formare profesională
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Divizarea digitală - Suntem pregătiți pentru o transformare digitală?
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Ce oportunități de finanțare vor exista pentru mediul de afaceri în cadrul PNRR
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Summitul mondial privind educația
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Modificarea indicatorilor pe apelul POCU pentru competențe digitale ale angajaților din IMMuri
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
„Scoaterea educației pentru adulți din clasă”
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Sondaj european - validarea competențelor transversal
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Programului IMM Invest Romania
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Workshop privind lecțiile bazate pe dovezi pentru redresarea digitală și ecologică în Europa
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Realizarea și dezvoltarea spațiului european al educației
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Educație pentru o Europă mai ecologică și mai durabilă
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148 
Politica de coeziune 2021-2027
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
România, una dintre țările UE cu cele mai ridicate rate a abandonului școlar în rândul tinerilor
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Actualizării Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev2
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Comisia propune o identitate digitală fiabilă și sigură pentru toți europenii
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Rețeaua întreprinderilor europene
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
IMPACT EdTech
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Cea de-a 28-a ediție a evenimentului “Ziua Întreprinzătorilor”

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Punctele de vedere ale furnizorilor de formare cu privire la viitorul educației și formării profesionale

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Abilități la locul de muncă

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Sondaje referitoare la competențe

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Mecanismul Financiar SEE

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Fonduri europene prin PNRR

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Previziuni economice europene
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Deceniul digital al Europei: Comisia lansează consultări și discuții cu privire la principiile digitale ale UE

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Se anunță măsuri de simplificare a sistemului electronic de proiecte europene MySMIS

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Actualizarea noii Strategiei industriale 2020

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Măsuri pentru debirocratizare și pentru flexibilizarea relațiilor de muncă în microîntreprinderi

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Creștere economică prin educație și competențe
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Curs lucrator in salubrizare - derulat in cadrul proiectului POCU/464/3/12/128148
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Ministerul Muncii a modificat modelul contractului de muncă și a introdus o nouă obligație pentru angajatori

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Diferența de remunerare între femei și bărbați: definiție și cauze

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Covid-19: cum poate UE ajuta afacerile mici

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Îmbrățișând o cultură a învățării pe tot parcursul vieții. Contribuția la inițiativa Futures of Education

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Competențe tehnice și competențe interpersonale

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Educație pentru viață: abilități de viață durabile pentru grupurile țintă vulnerabile

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

POC: Lansarea apelului destinat digitalizării IMM-urilor, printre prioritățile stabilite pentru 2021

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

S-a dat start cursului de specializare “Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiilor ca instrument de inovare si cunoastere”

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Ziua Digitală 2021

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Ce oportunități de finanțare vor fi disponibile pentru extinderea întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor inovatoare
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
A fost aprobată continuarea programelor IMM Invest, IMM Factor și Agro IMM Invest
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Finanțare în cadrul ELIIT, Proiectul European de Inovare și Tehnologii pentru Industriile Ușoare: 70.000 de euro pentru IMM-uri!

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Deceniul digital al Europei: Comisia trasează calea către o Europă autonomă din punct de vedere digital până în 2030

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

InvestEU: un program al UE pentru stimularea investițiilor

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Parlamentul a aprobat Bugetul 2021. 92% din bugetul Ministerului Economiei va fi cheltuit pe măsuri de sprijin pentru sectorul privat

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Prea bătrâni pentru a învăța?

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Videoconferința “IMM-urile, oxigen pentru România”

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Cum intenționează Uniunea Europeană să ajungă la o economie circulară până în 2050?

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Oportunități pentru companiile româneşti pe piața de capital, analizate la MEAT

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Cursuri de Formare a Angajatilor derulate GRATUIT in cadrul proiectului POCU/464/3/12/128148
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Priorităţile mediului antreprenorial românesc, în atenţia oficialilor ministerului şi Coaliţiei pentru Dezvoltarea României

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

"Ce ar trebui să învăț?" 28 Abilități utile de învățat în 2021

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Modalităţile de susţinere a industriilor afectate de pandemie, discutate în Comisia de Dialog Social

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Iată de ce actualizarea competențelor este crucială pentru revenirea după criza provocată de pandemia COVID

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Impactul inovației și digitalizării asupra educației și formării profesionale

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Miniștrii Cristian Ghinea (MIPE) și Claudiu Năsui (MEAT) anunță deblocarea măsurilor pentru IMM

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Demersul de digitalizare este unic, adaptat pentru fiecare companie

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Schema de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

 

 

 

Prelungirea Programului IMM Invest si lansarea subprogramului Agro IMM Invest

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Părțile interesate din UE sunt de acord asupra educației profesionale ca o cale de urmat în Declarația de la Osnabrück

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Egalitatea de gen: Comisia asigură excelența și îmbunătățește echilibrul de gen în domeniul arbitrajului comercial și al arbitrajului în materie de investiții

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Ministrul Virgil Popescu: Parteneriatul Guvern – mediu de afaceri, soluţia pentru relansarea economiei

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Guvernele ar trebui să acorde prioritate investițiilor în învățarea pentru adulți, potrivit unui nou sondaj CEDEFOP

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Măsurile pentru susținerea angajaților și a profesioniștilor, prelungite până la 30 iunie 2021

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Educația și formarea profesională în Uniunea Europeană

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Strategii europene pentru competențe

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

De ce competențele, și nu diplomele, vor modela viitorul muncii

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Pot parteneriate de tipul universitate - companie edtech să faciliteze învățarea pe tot parcursul vieții pentru toți?
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Formarea profesionala. Calificarea
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Lista documentelor din dosarul de autorizare

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesională

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Rezultate sondaj BestJobs efectuat în perioada 01-22 octombrie 2020

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Avantajele calificarii angajatilor

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

COVID-19: Este timpul să acordăm prioritate educației adulților
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
8 cele mai bune sfaturi și strategii pentru a învăța online în mod eficient
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
De ce să urmez un curs de calificare profesională?

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

DIFERENȚA DINTRE PROGRAMELE DE FORMARE ȘI CELE EVALUARE

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Ce ar trebui sa stiti inainte de a incepe un curs?

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

15 competențe care LinkedIn spune că vă vor ajuta să vă angajați în 2020

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

De ce învățarea pe tot parcursul vieții este pașaportul internațional pentru success
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Educația și formarea adulților pentru tranziția ecologică

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Bani de la stat pentru participarea la târguri virtuale

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Concediile pentru formare profesionala

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Importanța formării profesionale pentru salariați și companii

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Discriminarea la locul de muncă

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

FuckUp Nights, Ediția a-VI-a

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Procedura pentru decontarea și plata indemnizațiilor prevăzute de OUG nr.132/2020

FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148

Formarea Profesionala
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
Comunicat de presa
Comunicat de presa
ARTICOL

Nr. contract de finantare: POCU/464/3/12/128148

Back to Top