Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

May 5, 2020

Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale 

Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale

 

În scopul asigurării informațiilor necesare, corecte și complete cu privire la situația și evoluția domeniului economiei sociale la nivel național, în baza Legii 219/2015 privind economia socială, a fost înființat "Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale".
 
Potrivit Legii 219/2015 privind Economia socială, art. 27, alin.2, Registrul este administrat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă și cuprinde, după caz, următoarele informații cu privire la întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție existente în România:
 
a) denumirea completă;
b) categoria de persoane juridice în care se încadrează;
c) data înființării;
d) domeniul de activitate;
e) cifra de afaceri/valoarea activului patrimonial, pierderile sau profitul înregistrat în anul fiscal anterior;
f) numărul total de angajați;
g) documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil;
h) copia fișei de post/fișelor de post a persoanei/ale angajaților care aparțin grupului vulnerabil;
i) formele de sprijin de care beneficiază angajatorul;
j) abaterile/sancțiunile angajatorului;
k) data acordării/suspendării/retragerii atestatului sau, după caz, a mărcii sociale.
 
Angajatorii sunt obligați să transmită agențiilor de ocupare documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil agențiilor de ocupare. Termenul de transmitere este de 5 zile de la data la care se demonstrează că persoana angajată aparține grupului vulnerabil sau, după caz, de la data la care au intervenit modificări în documentele furnizate.
 
Conform art.28 din Legea 219/2015 - Procedura de organizare, actualizare şi utilizare a registrului se elaborează de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
 
Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale actualizat la data de 31  martie 2020 poate fi consultat pe site-ul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca https://www.anofm.ro/, sectiunea registre.
 
Surse: 
  • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă https://www.anofm.ro/
  • Legea 219/2015 privind Economia socială
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top