ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte incheiate

Jul 23, 2014

Centrul pilot de consiliere si sprijinAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

În data de 17 iulie 2014, la sediul Asociației C.I.D.I.E.D.D. Brăila din stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila, și-a deschis porțile Centrul pilot de consiliere și sprijin pentru copii cu părinții plecați la muncă în străinătate și pentru membrii familiilor care au grija de acești copii.
 
Centrul este realizat în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR”, POSDRU/117/6.2/G/124057, proiect implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila în parteneriat cu Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila.
 
În cadrul centrului vor fi implementate următoarele activități:
  • Activități în scopul schimbării atitudinii sociale, a integrării și a reducerii riscului de excluziune pentru 15 copii provenind din familii ale căror mame sunt plecate în străinătate;
  • Activități de educație prin cultură, artă, sport cu scopul de a-și fructifica talentul personal și de a facilita incluziunea socială;
 
Activitățile vor fi derulate de:
  • 1 consilier psiho-pedagogic
  • 1 expert servicii sociale 
  • 1 responsabil activități educative și organizare campanii
 
Prin activitățile dedicate celor 15 copii provenind din familii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate se vizează diminuarea problemelor specifice absenței părinților și reducerea sentimentului de abandon ce are repercursiuni asupra personalității acestora. Copiilor li se va oferi șansa de  a-și schimba atitudinea socială privind situația lor și de a-și fructifica talentul personal, în scopul incluziunii sociale.
 
La inagurarea centrului au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai instituțiilor descentralizate, ai ONG-urilor brăilene și reprezentanți ai mass-mediei locale.
 
.
 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top