Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

May 11, 2020

Adresa de informare - Inscrierea in grupul tinta al proiectuluiAdresa de informare

Inscrierea in grupul tinta al proiectului

“Economia sociala = Misiune sociala”

 

 

          Informatii solicitant si parteneri

          Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, in parteneriat cu Primaria Comunei Mircea Voda (partener 1), Primaria Comunei Gemenele (partener 2), Fundatia Lumina Braila (partener 3), Primaria Orasului Ianca (partener 4) si Primaria Comunei Silistea (partener 5) implementeaza proiectului “Economia sociala=Misiune sociala” - POCU/449/4/16/128587, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

          Denumire proiect: “Economie sociala = Misiune Sociala”;

          Cod SMIS: 128587;

          Obiectivul general al proiectului

               Obiectivul general al proiectul il reprezinta dezvoltarea si implementarea de masuri integrate care au ca scop informarea publicului larg cu privire la economia sociala ca factor al dezvoltarii societatii, infiintarea de intreprinderi sociale, desfasurarea de programe de formare antreprenoriala si de dezvoltare de competente cu privire la gestionarea de afaceri specifice cerintelor economie sociale, sustinerea functionarii intreprinderilor sociale (prin consultanta, vizibilitate si monitorizare activitate) pe perioada de desfasurare a proiectului, in perioada de sustenabilitate si dupa perioada de sustenabilitate a proiectului (consultanta, vizibilitate), prin crearea unei structuri in cadrul organizational al beneficialui, Birou Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale.

 

 

Inscriere in Grupul Tinta al proiectului

          Pentru a putea fi eligibil pentru inscrierea in grupul tinta al proiectului, persoanele (barbati si/sau femei) care doresc sa infiintieze intreprinderi sociale prin dezvoltarea de competentele antreprenoriale in domeniul economiei sociale si care indeplineasc cumulativ urmatoarele criterii de selectie:

  • sa aiba resedinta/domiciliul in mediul rural sau urban in unul din cele 6 judete componente ale regiunii Sud-Est (Constanta; Tulcea; Galati; Braila; Buzau; Vrancea);
  • sa aiba varsta de 18 ani impliniti si peste aceasta varsta (in cazul in care Planul de afaceri este selectat spre finantare sa poata intreprinda procedurile specifice infiintarii si gestionarii intreprinderii sociale);
  • sa aiba cel putin studii medii liceale pentru a putea participa la cursurile de formare antreprenoriala;
  • sa nu faca parte din categoria tinerii NEETs cu varsta 16-29 ani (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca);
  • sa nu fi beneficiat de finantare prin alte proiecte finantate prin POCU care vizeaza acelasi tip de activitati;
  • sa fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate;
  • nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;

 

 

Calendarul de depunere/inregistrare si de selectie a candidaturilor.

          Persoanele selectate in GT (grupul tinta) al proiectului vor completa Formularul de inregistrare grup ţinta (original). Inregistrarea in GT se realizeaza in perioada 29.02.2020 – 28.07.2020, cu posibilitatea prelungirii acesteia pentru asigurarea in vederea atingerii numarului propus de participanti la activitatile proiectului.

          In conditiile modificarii perioadei de depunere/inregistrare si selectie a dosarelor de candidatura personanele vor fi informate prin instrumentele de comunicare devoltate prin proiect (e-mail; site proiect, canal media de comunicare, etc),  inclusiv prin sesiunile de informare.

 

 

Desfasurarea selectiei candidaturilor.

          Desfasurarea selectiei candidaturilor se va realiza in 2 etape:

Etapa 1: Selectia dosarelor de candidatura

          Selectia grupului tinta se va realiza in conditiile promovarii egalitatii de sanse, combaterii discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala, a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal. In selectarea grupului tinta se va respecta promovarea egalitatii intre femei si barbati.

          Comisia de selectie va proceda la analizarea continutului dosarelor de candidatura (documente/ formulare/ declaratii) si pe baza acestora vor verifica daca sunt indeplinite criteriile de selectie stabilite in Capitolul II. Rezultatele selectiei cu mentiunea „admis” sau „respins”, vor fi comunicate telefonic/e-mail. Totodata acestia vor fi informati in legatura cu termenul in care pot transmite si depune contestatie.

 

Etapa 2: Rezolvarea contestatiilor depuse

          In situatia depunerii de contestatii Comisia de selectie va reanaliza documentele/formularele si va emite lista cu rezultatelor selectiei dosarelor de candidatura.

 

 

 

 

 

 

Date de contact:

          Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, Jud. Braila, Com. Chiscani, Cartier Statiunea Lacu-Sarat, Vila Lacramioara, e-mail: economiesociala@gmail.com, site: infocid.ro, Facebook: https://www.facebook.com/EconomiasocialaMisiunesociala , tel. 0239 652 706, fax 0239 652 707

Back to Top