Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Jun 2, 2020

Formele Juridice pentru o Organizație Neguvernamentală 

 

 

Formele Juridice pentru o Organizație Neguvernamentală

 

 

O organizaţie neguvernamentală (ONG) este formată din mai multe structuri juridice de natură privată, care nu fac parte din categoria instituţiilor statului, şi care poate lua decizii în nume propriu şi de a răspunde legal pentru aplicarea acestora.

 

Caracteristicile de bază a unei organizaţii neguvernamentale sunt:

  • Organizatie Non-Profit, Nepatrimonială – entitate a cărui scop nu este de a realiza activităţi economice, adică nu are scop de a produce profit;
  • Fără Scop lucrativ – organizaţie care duce în principal aportul la susţinerea activităţilor comunităţilor locale, regionale sau internaţionale.

 

Organizaţiile non-guvernamentale (ONG) sunt forme asociative create în mod voluntar de persoane fizice sau juridice, cu rolul de promovare a valorilor civice, ale democraţiei şi ale statului de drept, astfel cum este prevăzut de principalul act normativ în materie, respectiv Ordonanţa 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (Ordonanţa 26/2000).

 

Ordonanţa 26/2000 recunoaşte trei tipuri de forme asociativ:

  • asociaţii,
  • fundaţii
  • federaţii

 

Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile își pot desfășura activitatea în diverse domenii, cum ar fi: sănătate, educație și cercetare, știință, cultură, protecție socială, minoritati, drepturile omului, protectia mediului, protectia copilului, comunicare si mass – media, sport/turism etc.


În acest sens, acestea pot desfăşura diferite activităţi, ca de exemplu:
- intermedierea relației dintre cetățeni și autorități;
- facilitarea integrării sociale și politice a cetățenilor;
- furnizarea de bunuri și servicii publice;
- reprezentarea intereselor de grup în societate etc.

Asociația – este reprezentată printr-o convenţie în care mai multe persoane oferă permanent resurse materiale, cunoştinţe şi forţă de muncă, iar principalul aport este de a susţine activităţile comunităţilor locale, regionale sau internaţionale.

Ordonanta nr. 26/2000Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial (Art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000).
 

Fundația – este o organizaţie mai închisă decât este o asociaţie. Scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, bine determinat, realist şi să fie de interes general sau comunitar.

Ordonanta nr. 26/2000Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități (Art.15 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000).

 

Federație – se aseamănă foarte cu societatea pe acţiuni fiind formată la rândul ei din alte persoane juridice.

Ordonanta nr. 26/2000 –Două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie (Art.35 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000). Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.

 

Un alt factor foarte important pe care trebui să-l ştii înainte să începi să înfiinţezi un ONG este legat de patrimoniul pe care trebui să-l aibă acesta.

 

Pentru a înfiinţa o Asociaţie este nevoie de un patrimoniu relativ mic în valoare de 200 lei și poate fi constituit din aportul în natura sau în bani al asociaţilor.

Pentru a înfiinţa o Fundaţie ai nevoie de un patrimoniu ceva mai mare, în valoare totală de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei. Exceptie fac acele fundatii care au ca scop operatiuni de colectare de fonduri, ce urmeaza a fi puse la dispozitia altor asociatii si fundatii. In acest caz patrimoniul minim trebuie sa fie de cel putin 20 de salarii minime brute pe economie.

 

Patrimoniul este necesar pentru susţinerea scopului pentru care a fost constituită fundaţia.

 

Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile constituite potrivit legii, sunt supuse înscrierii în registre speciale, constituite, potrivit legii, la instanţele judecătoreşti. Evidenţa centralizată se realizează prin Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aflat la Ministerul Justiţiei.

 

Surse:

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top