Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Jun 26, 2020

POCU: Listă întrebări și răspunsuri pe apelul „SOLIDAR” 

 

 

 

Listă întrebări și răspunsuri pe apelul „SOLIDAR”

 

 

AM POCU a publicat, pe 24 iunie, lista cu întrebări frecvente și răspunsuri pentru apelul „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.

 

Lista răspunde la întrebări precum:

 

  • Întreprinderile sociale nou înființate pot avea sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în regiuni de dezvoltare diferite de cea în care se implementează proiectul?
  • Câte locuri de muncă trebuie create în cadrul unei întreprinderi sociale?
  • Persoanele fizice care înființează afaceri pot fi asociați majoritari în structura altor întreprinderi la data depunerii planului de afaceri?
  • Beneficiarii ajutoarelor de minimis în cadrul Solidar Start-up pot beneficia și de alte ajutoare de minimis (de exemplu, subvenție locuri de munca, ucenicie), dar suma totală (inclusiv finanțarea) să nu depășească 200.000 euro în 3 ani conform regulamentelor?
  • Plafoanele de cheltuieli prevăzute în Ghid se aplică și pentru cheltuielile aprobate în planurile de afaceri? Salarii, achiziții de echipamente, închiriere ?

 

Sursa: MFE

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top