Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Jul 23, 2020

Societățile cooperative 

 

 

 

 

 

 

Societățile cooperative

 

 

 

Societatile cooperative se infiinteaza si se organizeaza conform Legii nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea si functionarea cooperatiei, din al carui obiect nu fac parte cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate printr-o legislatie speciala.

 

Conform legii mentionate mai sus, societatea cooperativă este o asociație autonomă de persoane fizice și/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale și culturale ale membrilor cooperatori, fiind deținută în comun și controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste (art. 7(1) din Legea nr.1/2005).

Societatea cooperativă este un agent economic cu capital privat (art. 7(2) din Legea nr.1/2005).

 

În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit societatea cooperativă poate desfăşura orice activităţi permise de lege (art. 8 (1) din Legea nr.1/2005).

 

Calitatea de persoană juridică a societăţii cooperative este consacrată prin lege şi se dobândeşte la data înmatriculării sale în registrul comerţului (art. 14(9) şi art. 17 din Legea nr. 1/2005).

 

Numărul minim de membri cooperatori ai unei societăți cooperative se stabilește prin statut, dar nu este mai mic de 5 (art. 12 din Legea nr.1/2005).

 

Capitalul social al societăţii cooperative este variabil şi nu poate fi mai mic de 500 lei (art. 9(1) din Legea nr. 1/2005) și se divide în părţi sociale egale a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv şi care nu poate fi mai mică de 10 lei (art. 9(3) din Legea nr.1/2005). Capitalul social minim trebuie subscris si varsat integral la data infiintarii societatii.

 

Un membru cooperator poate detine parti sociale in limita si in conditiile prevazute de actul constitutiv, fara a putea depasi 20 la suta din capitalul social, aporturile in numerar fiind obligatorii la constituirea societatilor cooperative, iar cele in natura sunt admise la societatile cooperative, nefiind însă admise aporturile în creanţe (art.11 din Legea nr.1/2005, art.13 din Legea nr.1/2005).

 

Obligaţiile societăţii cooperative sunt garantate cu patrimoniul acesteia (art. 25(1) din Legea nr.1/2005).

 

Poate fi membru cooperator orice persoana fizica care a implinit varsta de 16 ani (art. 21(1) din Legea nr.1/2005), care depune o cerere de inscriere si subscrie la capitalul social al societatii aportul prevazut de actul constitutiv, precum si orice persoana juridica ce participa la constituirea societatilor cooperative de gradul 2.

 

Prin actul constitutiv se poate prevedea dacă membrul cooperator, persoană fizică sau persoană juridică, trebuie să domicilieze ori să aibă sediul în raza teritorială de activitate a societății cooperative ani (art. 21(2) din Legea nr.1/2005).

Între membrii cooperatori şi societatea cooperativă pot exista următoarele categorii de raporturi:

1) raporturi patrimoniale concretizate prin obligaţia membrului cooperator de a depune părţile sociale şi(sau) aporturile în natură (art. 33(1) lit. a din Legea nr. 1/2005);

 2) raporturi de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociaţi la muncă şi capital (art. 33(1) lit. b din Legea nr.1/2005);

3) raporturi comerciale cooperatiste pentru livrările de produse şi prestările de servicii efectuate de membrul cooperator pentru societatea cooperative în calitate de agent economic independent (art. 33(1) lit. c din Legea nr. 1/2005)

 

Membrii cooperatori au dreptul să beneficieze de facilităţile şi serviciile oferite de societatea cooperativă şi să primească dividende din profitul anual, proporţional cu participarea la capitalul social (art. 31 lit. c-d din Legea nr.1/2005).

 

Societatile cooperative pot fi constituite sub doua forme (art.6 lit. l din Legea nr. 1/2005):

  • Societatea cooperativa de gradul 1 definita ca fiind persoana juridica constituita de persoane fizice si inregistrata in conformitate cu prevederile legii nr. 1 din 2005;
  • Societatea cooperativa de gradul 2 definita ca fiind persoana juridica constituita din societati cooperative de gradul 1, in majoritate, si alte persoane fizice sau juridice.

Participarea cumulată a societăţilor cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social al societăţii cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mică de 67% (art. 10 din Legea nr. 1/2005).

 

În privinţa societăţii cooperative de gradul 1, în art. 4 din Legea nr. 1/2005 se dispune că aceasta se poate constitui în una din următoarele „forme”:

a) societate cooperativă meşteşugărească;

b) societate cooperativă de consum;

c) societate cooperativa de valorificare;

d) societate cooperativa agricolă;

e) societate cooperativa de locuiţe;

f) societate cooperative pescărească;

g) societate cooperativa de transporturi;

h) societate cooperative forestieră;

 i) societate cooperativa de altă formă. care se vor constitui cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

 

Surse:

  • Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației 
  • Societatea cooperativă reglementată de Legea nr. 1/2005. Delimitări şi interferenţe în raport cu alte tipuri de societăţi comerciale sau necomerciale - Prof. univ dr. Viorel Găină, Asist. univ. drd. Alexandru – Mihnea Găină
  • Cooperative (IES - Institutul de Economie Sociala) http://www.ies.org.ro/

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Back to Top