Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Aug 5, 2020

Intregrarea antreprenoriatului socialINTEGRAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL

Puterea transformatoare a antreprenoriatului social de a aborda provocările nu ca probleme, ci ca oportunități și pentru a le aduce soluții inovatoare este esențială pentru societatea civilă. Universitățile și întreprinderile, ca motoare de inovare, au misiunea de a dota tinerii cu abilitățile, cunoștințele și atitudinile corecte pentru a promova inovarea. Competențele transversale, necesare antreprenoriatului social și inovării, trebuie să devină prioritare – nu numai pentru studenții din domeniul studiilor de afaceri, ci și pentru cei din domeniul științelor umaniste, artelor, științelor și tehnologiilor.
 
În ciuda impactului pozitiv pe care întreprinderile sociale îl au asupra comunităților, a economiei europene și a societății în general, educația și formarea privind antreprenoriatul social și economia socială sunt încă în mare parte absente din sălile de curs.
 
Datele Eurostat și GEM arată că două treimi dintre tinerii și femeile din UE consideră că nu au cunoștințele sau abilitățile necesare pentru a începe o afacere.
 
Raportul “Antreprenoriatul în învățământul superior, în special în cadrul studiilor care ies din sfera de business” confirmă faptul că lipsa competențelor antreprenoriale este unul dintre cele mai importante bariere în calea înfiinţării unei afaceri și subliniază faptul că majoritatea cursurilor de Antreprenoriat sunt oferite în cadrul studiilor economice și de afaceri ,aşadar majoritatea studenților nu au posibilitatea de a participa la cursuri și programe antreprenoriale.
 
Inițiativele pilot din întreaga Europă oferă dovezi privind numeroasele beneficii ale studenților în domeniul științelor și al studiilor tehnice, artistice și umaniste care participă la formare antreprenorială, rezumate în raportul CE “Efectul și impactul programelor antreprenoriale în învățământul superior”: “Educația antreprenorială are un impact pozitiv asupra spiritului antreprenorial al tinerilor, intențiile lor față de antreprenoriat, capacitatea lor de angajare și, în final, rolul lor în societate și economie “.
 
Studiul OECD “The Missing Entrepreneurs: Policies for Self-employment and Entrepreneurship” prezintă exemple cum grupuri sociale dezavantajate sau subreprezentate în antreprenoriat și pe piața forței de muncă (femei, tineri, vârstnici, minorități și imigranți)pot fi sprijiniți să înființeze o afacere sau să lucreze pe cont propriu.
 
Investiția în educația antreprenorială este una dintre investițiile cu cel mai mare grad de rentabilitate pe care Europa le poate face, subliniază Planul de Acțiune pentru Antreprenoriat 2020.
 
Există dovezi clare că decalajul dintre femei și bărbați în antreprenoriatul este mai mic în antreprenoriatul social decât cel din antreprenoriatul comercial tradițional, deoarece femeile sunt, în general, mai altruiste și mai orientate spre social decât bărbații și sunt mai dispuse să fondeze sau să gestioneze o întreprindere care are o misiune socială (“Woman’s Social Entrepreneurship and Innovation”, OECD, 2015).
 
Planul de Acțiune pentru Antreprenoriat 2020 recomandă ca țările UE să ofere un sprijin mai bine orientat pentru grupurile cu cel mai mare potențial, cum ar fi femeile și tinerii, să stimuleze formarea antreprenorială a tinerilor și a adulților în educație și să ofere tinerilor posibilitatea de a avea cel puțin o experiență antreprenorială practică înainte de a părăsi domeniul educaţional, cum ar fi conducerea unei mini-companii, responsabilitatea unui proiect antreprenorial a unei companii sau unui proiect social. “Educația ar trebui să fie adusă la viață prin modele practice de învățare experimentală și prin experiența antreprenorilor din lumea întreagă”.
 
Abordarea provocărilor
 
Proiectul Open Mind vizează îmbunătățirea accesului la educația antreprenorială și crearea de oportunități egale pe piața muncii pentru grupurile (femei și tineri) care sunt dezavantajate și subreprezentate în domeniul antreprenoriatului. Proiectul va promova educația incluzivă în domeniul antreprenoriatului, adresându-se în special femeilor și tinerilor din studiile non-business, printr-o platformă gamificată online deschisă publicului, în domeniul antreprenoriatului social, care va:
 
• Îmbunătăți accesului la formarea antreprenorială pentru un număr mare de studenți și asigurându-se că aceștia au posibilitatea de a dobândi abilități antreprenoriale, pentru a începe și de a-și desfășura activitatea în afaceri sau în activități independente, indiferent de caracteristicile personale și de mediu. Va spori participarea pe piața muncii și va îmbunătăți nivelul lor de trai.
 
• Cursul va spori gradul de conștientizare al studenților cu privire la oportunitățile, beneficiile și practicile antreprenoriatului social și va spori motivația de a continua aceste activități. Competențele obținute vor ajuta studenții să devină membri mai activi ai societății și să sprijine crearea de noi locuri de muncă.
 
• Proiectul va aborda diferențele de gen în antreprenoriat și va promova mai multe opțiuni de carieră echilibrate între femei și bărbați prin atragerea studentelor de la diferite facultati spre antreprenoriatul social. După cum arată raportul OECD “Woman’s Social Entrepreneurship and Innovation”, decalajul dintre femei și bărbați în antreprenoriatul social este mai mic decât cel din antreprenoriatul comercial tradițional, deoarece femeile sunt, în general, mai altruiste și mai orientate social decât bărbații, aşadar sunt mai motivate să găsească sau să gestioneze o întreprindere care are o misiune socială.
 
• Caracteristicile designului jocului (colaborare, partajare, feedback, premii etc.) vor contribui la asigurarea unui mediu de învățare extrem de participativ și prietenos, astfel încât femeile și tinerii din domeniile non-business să obțină abilități generice de antreprenoriat și competențe specifice de afaceri, în timp ce rezolvă probleme sociale specifice în echipe interdisciplinare de susținere și concurează pentru obținerea unor rezultate mai bune.
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

Sursa https://open-mind-project.eu/ro/mainstreaming-social-entrepreneurship/

Back to Top