Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Nov 27, 2020

Permis pentru viitor - 2020 

 

Permis pentru viitor - 2020

 

 

Programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România, a ajuns la cea de-a șasea ediție.

 

Prin acest program se acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere – costurile școlii de șoferi și cheltuielile adiacente – pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 17 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.

 

Pot participa: tineri din medii defavorizate, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală care au fost născuți între 1 ianuarie 1996 și 1 septembrie 2003 inclusiv.

Atenție!

   
• Vârsta minimă pentru înscrierea la școala de șoferi în cazul categoriei C/CE este de 21 ani
  
    • Vârsta minimă pentru înscrierea la școala de șoferi în cazul categoriei D/DE este de 24 ani.

 

Se pot înscrie tineri care:

1. Sunt la începutul carierei profesionale și/sau
2. Doresc să ocupe un loc de muncă, și la angajare este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere
3. Au un loc de muncă / se află în activitate, și permisul de conducere ar fi un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
4. Au permis de conducere, dar pentru ocuparea unui loc de muncă sau îndeplinirea atribuțiilor de serviciu este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie
5. Din alte motive doresc să obțină permis de conducere, dar nu au posibilități materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferente

 

Perioada de depunere a solicitărilor: 26 noiembrie 2020 – 23 ianuarie 2021

Solicitarea se depune:
- online, pe site-ul Fundației Pentru Comunitate, prin crearea unui cont personal (în acest caz toate anexele se încarcă online),
sau
- pe hârtie (în acest caz dosarul complet se trimite prin poștă).

 

Solicitarea trebuie să cuprindă:

 

1. Formularul de înscriere completat

2. Scrisoare de motivare personală care să detalieze studiile, locurile de muncă în cazul în care există, justificarea necesității sponsorizării din punct de vedere social și material, experiențe în situații de examinare dacă există, motivația personală pentru obținerea permisului de conducere

3. Anchetă socială eliberată de către primăria de care aparține solicitantul sau de o organizație nonguvernamentală (ONG) acreditată

4. În cazul minorilor: declaraţia părintelui / reprezentantului legal cu acordul participării la program și asumarea răspunderii supravegherii pe perioada instruirii. În cazul majorilor declaraţia de susţinere din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau asistentului social, etc. prin care asumă răspunderea susținerii și supravegherii solicitantului pe perioada instruirii și recomandă solicitantul pentru program.

5. Ofertă de preţ valabilă din partea instituției care asigură instruirea (școala de șoferi), cuprinzând perioada/perioadele de instruire

6. Un document care să ateste nivelul studiilor absolvite (copie după diplomă, adeverință de la școală, etc.)

7. Constituie avantaj: anexarea unei adeverințe din partea angajatorului din care să reiasă că existența permisului de conducere este o condiție sau un avantaj în obținerea locului de muncă

8. Constituie avantaj: anexarea unei recomandări din partea unei organizații nonguvernamentale (ONG) sau a unei instituții de stat (o școală, un centru de plasament, sau o altă instituție care aparține de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) care să ateste necesitatea acestei sponsorizări în cazul solicitantului și care să recomande solicitantul pentru Program.

 

Observații

  • Dosarele care nu conțin documentele solicitate la punctele 1-6 vor fi considerate neeligibile.
  • Doar dosarele complete, trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare a dosarului
  • Documentele expediate nu vor fi returnate solicitanţilor.

 

Domeniul sponsorizării: Cheltuieli de calificare – acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie, și acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor aferente obținerii certificatului de competență profesională (atestat) pentru categoria C, CE, D sau DE.


Volumul total al sponsorizărilor: 75.000 lei

 

Modalitatea acordării sponsorizării

 

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 3.000 lei pentru:
a) acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie.
b) acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie.

Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 28 februarie 2021, iar câştigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 15 martie 2021.

De la începutul acestui program, 80 de tineri au finalizat cu succes cursurile: 69 au obținut permis de categoria B, 8 categoria C, o tânără are carnet categoria B pentru automobil adaptat, un tânăr a luat examenul pentru categoria B96 (ce permite suma MMA autoturism + rulotă/remorcă până la limita de 4.250 kg), și un tânăr are permis pentru tractoare agricole. Alți 71 de beneficiari continuă studiile sau sunt programați pentru examen.

Anunțul programului și formularele de înscriere se găsesc pe site urile: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

 

Surse:

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top