Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 1, 2014

Anunt achizitie echipamente, licente, accesorii IT si mobilier 

ANUNT ACHIZITIE

ECHIPAMENTE, LICENTE, ACCESORII IT SI MOBILIER

 

 

 

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere“, Domeniul Major de interventie 1.1. "Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate" prin proiectul „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”, nr. de identificare contract POSDRU/154/1.1/G/141306, aduce la cunostinta intentia de a achizitiona echipamente, licente, accesorii IT si mobilier.

 


anunt

documentatie de atribuire

model contract furnizare

Back to Top